Kroužky 2024/2025

Počet nalezených kroužků: 110

2D grafika

PO 16:00-16:55

Věk 9-15

2 900 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek se zaměřuje na rastrovou i vektorovou 2D grafiku. Účastníci si vytvoří například plakát, brožuru, pohled atd. V rámci kroužku se vydají do terénu, kde pořídí fotografie, se kterými budou následně pracovat.

3D tisk a gravírování

PO 17:00-17:55

Věk 9-15

3 100 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Baví tě technologie a tvoření? Pak si nenech ujít tento kroužek! Naučíš se: Navrhovat 3D modely, ovládat 3D tiskárnu a laserovou řezačku, poznávat jejich fungování a tisknout (řezat, gravírovat) vlastní modely. Navíc rozvineš svou kreativitu a prostorovou představivost. Kroužek je ideální pro všechny děti od 9 let, které se zajímají o 3D modelování a 3D tisk. Žádné předchozí zkušenosti nejsou nutné.

Aerobik - kondiční příprava

ÚT 16:30-17:25

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

DDM

Volno

Výuka aerobiku (kroky, skoky, švihy, koordinace pohybu, poslech hudby, hra). Hravou formou budeme také rozvíjet rychlost, pohyblivost, koordinaci a dynamiku dětí (kondiční příprava). Děti si budou kupovat kostým na vystoupení či soutěže. Případné dotazy u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – gymnastický sál.

Angličtina hrou 1

ÚT 14:00-14:55

Věk 5-7

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro předškolní děti a prvňáčky. Cílem je seznámit děti s jazykem (především jeho zvukovou podobou) přirozenou, zábavnou a hravou formou prostřednictvím her, říkanek, písniček, příběhů, povídání, scének, soutěží a pohybu. Na kroužek děti potřebují sešit A4.

Angličtina hrou 2

ST 13:00-13:55

Věk 5-7

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro předškolní děti a prvňáčky. Cílem je seznámit děti s jazykem (především jeho zvukovou podobou) přirozenou, zábavnou a hravou formou prostřednictvím her, říkanek, písniček, příběhů, povídání, scének, soutěží a pohybu. Na kroužek děti potřebují sešit A4.

Angličtina hrou 3

ST 14:00-14:55

Věk 5-7

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro předškolní děti a prvňáčky. Cílem je seznámit děti s jazykem (především jeho zvukovou podobou) přirozenou, zábavnou a hravou formou prostřednictvím her, říkanek, písniček, příběhů, povídání, scének, soutěží a pohybu. Na kroužek děti potřebují sešit A4.

Angličtina mírně pokročilí

ÚT 15:00-15:55

Věk 10-12

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek Angličtina mírně pokročilí je určený pro všechny nadšence angličtiny, kteří již ovládají základní fráze a slovní zásobu. Cílem kroužku je upevnění a rozšíření dosavadních znalostí a procvičování komunikačních dovedností. Výuka je koncipována převážně formou her a aktivit. Důraz je kladen na skupinovou práci a praktické používání jazyka. Na kroužek děti potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

Angličtina středně pokročilí

ÚT 16:00-16:55

Věk 12-14

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

Cílem kroužku Angličtina středně pokročilí je rozvíjení aktivních mluvních i poslechových dovedností, rozšiřování slovní zásoby z minulých roků, procvičování gramatiky. Hlavní důraz je kladen na aktivní používání jazyka v praktických situacích, správnou výslovnost, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretaci, čtení a poslech autentických materiálů pro lepší porozumění mluvenému slovu. Účastníci by měli získat základní představu o britské a americké kultuře, reáliích a zvycích. Na kroužek účastníci potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

Angličtina středně pokročilí (dospělí)

PO 18:00-18:55

Věk 18-99

3 800 Kč / rok

DDM

Volno

Cílem kroužku Angličtina středně pokročilí (dospělí) je rozvíjení aktivních mluvních i poslechových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatiky. Hlavní důraz je kladen na aktivní používání jazyka v praktických situacích, správnou výslovnost, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretaci, čtení a poslech autentických materiálů pro lepší porozumění mluvenému slovu, rozšíření slovní zásoby. Účastníci by měli získat základní představu o britské a americké kultuře, reáliích a zvycích.

Angličtina začátečníci

ÚT 15:00-15:55

Věk 8-10

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Angličtina začátečníci je kroužek pro školáky, kteří již umí číst a psát, seznámili se se základy angličtiny a mají motivaci se v tomto jazyce dále rozvíjet. Cílem je procvičovat zejména komunikační dovednosti a prohlubovat dosavadní znalosti. Výuka je koncipována převážně formou her a aktivit. Důraz je kladen na skupinovou práci a praktické používání jazyka. Na kroužek děti potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

Angličtina začátečníci (dospělí)

PO 18:00-18:55

Věk 18-99

3 800 Kč / rok

DDM

Volno

Cílem kroužku Angličtina začátečníci (dospělí) je rozvíjení aktivních mluvních i poslechových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatiky. Hlavní důraz je kladen na aktivní používání jazyka v praktických situacích, správnou výslovnost, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretaci, čtení a poslech autentických materiálů pro lepší porozumění mluvenému slovu, rozšíření slovní zásoby. Účastníci by měli získat základní představu o britské a americké kultuře, reáliích a zvycích.

AnimaDraw

ČT 17:30-18:55

Věk 10-18

3 600 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Kresba v digitálním prostoru nabízí nezměrné možnosti tvorby. Kroužek animace a digitální kresby kombinuje právě tuto formu uměleckého vyjádření s grafickým designem, který budeme používat pro další zpracování našich projektů. Účastníci se nejen naučí technické aspekty digitálního kreslení, ale také se seznámí s vizuální kulturou a naučí se porozumět obrazům, které je v dnešním světě obklopují. Cílem kroužku je nejenom poskytnout dětem dovednosti v oblasti digitálního umění, ale také je podpořit k smysluplnému použití digitálních médií. Těšíme se na společnou cestu objevování světa digitálního umění a tvorby animací v našem kroužku!

Atletika - pohybová průprava 1

ČT 16:00-16:55

Věk 6-8

2 100 Kč / rok

DDM

Volno

Atletika je královnou sportu, která zahrnuje různorodé pohybové činnosti. Její velkou výhodou je všestrannost. Děti si osvojí pohybové aktivity jako je běh, skok, hod. Seznámí se s různými cvičebními pomůckami, se základy gymnastiky a míčových her. Výuka probíhá zábavnou formou - pomocí her, závodů a dalších aktivit. Na jaře a na podzim, za příznivého počasí, budeme sportovat venku. Případné další dotazy u vedoucí sportovního oddělení: gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična

Atletika - pohybová průprava 2

ČT 17:00-18:25

Věk 9-12

2 600 Kč / rok

DDM

Volno

Atletika je královnou sportu, která zahrnuje různorodé pohybové činnosti. Její velkou výhodou je všestrannost. Děti si osvojí pohybové aktivity jako je běh, skok, hod. Seznámí se s různými cvičebními pomůckami, se základy gymnastiky a míčových her. Výuka probíhá zábavnou formou - pomocí her, závodů a dalších aktivit. Na jaře a na podzim, za příznivého počasí, budeme sportovat venku. Případné další dotazy u vedoucí sportovního oddělení: gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična

Bojové sporty a sebeobrana 1

PO 16:00-16:55

Věk 6-10

2 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Výuka bojových sportů (kickbox, box, fighting, grappling, sebeobrana) i formou her. Tréninky jsou koncipovány jako všestranná sportovní průprava k rozvoji obecných pohybových a koordinačních dovedností dětí. Základy strečinku, lehkého posilování, obratnost, nácviky i ve dvojicích. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Ratibořická, sálek

Bojové sporty a sebeobrana 2

PO 17:00-17:55

Věk 10-13

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Výuka bojových sportů (kickbox, box, fighting, grappling, sebeobrana) i formou her. Tréninky jsou koncipovány jako všestranná sportovní průprava k rozvoji obecných pohybových a koordinačních dovedností dětí. Základy strečinku, lehkého posilování, obratnost, nácviky i ve dvojicích. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Ratibořická, sálek

Čtvrteční keramika pro malé tvůrce

ČT 13:15-14:15

Věk 6-8

2 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Během kroužku se seznámíme se základními technikami práce s hlínou, jako je válení, modelování z ruky, vytváření různých plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Dále se naučíme točit na kruhu, používat válcovačku nebo sádrové formy. Kroužek je ideální pro rozvíjení kreativity, jemné motoriky a trpělivosti. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Čtvrteční keramika pro mistry

ČT 16:00-17:30

Věk 11-18

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování a točení na hrnčířském kruhu. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak dekorování výrobků - poléváním, máčením, glazováním a úpravou povrchu za použití engob a zatírání oxidu. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Děti pracují samostatně. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Čtvrteční keramika pro nadšené tvůrce

ČT 14:20-15:50

Věk 9-10

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Dance aerobic 1

ST 16:00-16:55

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

DDM

Volno

Výuka aerobiku (kroky, skoky, švihy, koordinace pohybu, poslech hudby, hra). Hravou formou budeme také rozvíjet rychlost, pohyblivost, koordinaci a dynamiku dětí (kondiční příprava, baletní příprava). Děti si budou kupovat kostým na vystoupení či soutěže. Případné dotazy u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – gymnastický sál.

Dance aerobic 2

ST 17:00-17:55

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

DDM

Volno

Dobrodružná výtvarka

ČT 13:30-14:55

Věk 4-10

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Dobrodružná výtvarka pod vedením zkušené vyučující přiblíží vaše dítě světu umění. Prostřednictvím nejrůznějších uměleckých technik budeme pracovat s pestrou paletou materiálů a nástrojů. V kroužku je kladen důraz na individuální tvůrčí proces, který dává dětem prostor pro vyjádření jejich představ, prožitků a pocitů. Vjemy, zážitky a zkušenosti se stanou jedinečními a neopakovatelnými. Při umělecké tvorbě a výtvarné hře podpoříme rozvoj uměleckého potenciálu. Tak hurá za dobrodružstvím! Pracovní oblečení, jako zástěrka a nebo staré tričko. Do umění se musíme ponořit beze strachu ze zašpinění.

Flétna mírně pokročilí

ČT 15:00-15:55

Věk 8-14

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je určen dětem, které v minulém roce navštěvovaly kroužek Flétna začátečníci, nebo dětem, které již zvládly základy hry a umí číst noty a hrát tóny v rozsahu c1-d2. Cílem kroužku je rozšířit si získané znalosti a hudební repertoár o složitější písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Na kroužek děti potřebují sopránovou zobcovou flétnu (nejlépe s opěrkou palce), desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy a psací potřeby (tužku, gumu, pastelky). S případnými dotazy se obracejte na vedoucí kroužku jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku budou vystupovat na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (31. 5. 2025).

Flétna pokročilí

PO 16:00-16:55

Věk 8-14

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen dětem, které v minulém roce navštěvovaly kroužek Flétna mírně pokročilí, nebo dětem, které již zvládly základy hry a umí číst noty a hrát tóny v rozsahu c1-e2, b1 a fis1. Cílem kroužku je rozšířit si získané znalosti a hudební repertoár o složitější písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Na kroužek děti potřebují sopránovou zobcovou flétnu (nejlépe s opěrkou palce), desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy a psací potřeby (tužku, gumu, pastelky). S případnými dotazy se obracejte na vedoucí kroužku jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku budou vystupovat na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (31. 5. 2025).

Flétna začátečníci 1

PO 13:30-14:25

Věk 6-10

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Výuka hry na zobcovou flétnu podle not. Kroužek je určen školákům, kteří již znají písmenka. Cílem kroužku je osvojit si správný postoj, držení zobcové flétny, správné dýchání (do břicha), nasazení tónu, prstovou techniku. Děti získají smysl pro rytmus. Postupně se naučí hrát 8 základních tónů a osvojí si i zápis a čtení not. Zahrají nejprve jednoduchá říkadla, později dětské a lidové písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Prosíme o zakoupení sopránové zobcové flétny s opěrkou palce (raději v hudebninách, flétny z hračkářství nedoporučujeme). Dále děti potřebují pastelky (7 barev: červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová) a desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy. S případnými dotazy se obracejte na vyučující jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (31. 5. 2025).

Flétna začátečníci 2

ČT 14:00-14:55

Věk 6-10

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Výuka hry na zobcovou flétnu podle not. Kroužek je určen školákům, kteří již znají písmenka. Cílem kroužku je osvojit si správný postoj, držení zobcové flétny, správné dýchání (do břicha), nasazení tónu, prstovou techniku. Děti získají smysl pro rytmus. Postupně se naučí hrát 8 základních tónů a osvojí si i zápis a čtení not. Zahrají nejprve jednoduchá říkadla, později dětské a lidové písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Prosíme o zakoupení sopránové zobcové flétny s opěrkou palce (raději v hudebninách, flétny z hračkářství nedoporučujeme). Dále děti potřebují pastelky (7 barev: červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová) a desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy. S případnými dotazy se obracejte na vyučující jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (31. 5. 2025).

Florbal - mladší žáci 1

ÚT 17:30-18:45

Věk 10-12

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Děti se naučí základní florbalové dovednosti - střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku, hra. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, basketbal. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s kroužkem Florbal kondice - mladší žáci (ČT 17.30-18.45 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE NA gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - přípravka, elévové 1

ÚT 16:15-17:30

Věk 6-9

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s tréninkem Florbal - přípravka, elévové (ÚT 16.15 - 17.30 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - starší žáci 1

ÚT 18:45-20:00

Věk 13-14

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek se zabývá výukou florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku, hra). Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, basketbal. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s kroužkem Florbal kondice - starší žáci (ČT 18.45 - 20.00 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal kondice - mladší žáci

ČT 17:30-18:45

Věk 10-12

1 600 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s kroužkem Florbal - mladší žáci (ÚT 17.30-18.45 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE NA gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal kondice - přípravka, elévové 1

ČT 16:15-17:30

Věk 6-9

1 600 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s tréninkem Florbal - přípravka, elévové (ÚT 16.15 - 17.30 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal kondice - starší žáci 1

ČT 18:45-20:00

Věk 13-14

1 600 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti využijí při florbalových turnajích pod vedením klubu Orka Čelákovice. Více informací ohledně turnajů se dozvíte na první informační schůzce s trenéry, která proběhne v září. Přihlášení pouze společně s kroužkem Florbal - starší žáci (ÚT 18.45 - 20.00 hod). V případě, že dojde ke zprovoznění nové haly, může se cena kroužku zvýšit, zároveň prosím počítejte s časovým posunem konání v úterý i ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 h. NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Francouzština konverzace pokročilí (dospělí)

ST 19:00-19:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je zaměřen zejména na poznání Francie jako cíle turistiky a gastronomie, seznámení se s místní literaturou a kulturou formou četby (v tomto školním roce kniha Jules Verne cesta kolem světa za 80dní) a poslechu lokální hudby. Kroužek klade důraz na schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí, zabývá se rozšiřováním slovní zásoby z minulých let, dalším procvičováním gramatiky formou složitějších cvičení (testy radia RFI). Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, rodina, mezilidské vztahy, byt, domov, letní a zimní sporty apod. Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace.

Francouzština mírně pokročilí (dospělí)

ST 18:00-18:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Volno

Účastníci se seznámí s francouzským jazykem, hlavní důraz je kladen na výslovnost, základní gramatické pojmy, elementární fráze, porozumění mluvenému slovu a jednoduchému psanému textu. Učebnice Francouzština pro začátečníky (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA) - lekce 12.

Francouzština pokročilí (dospělí)

ÚT 19:00-20:25

Věk 18-99

5 700 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek Francouzština pokročilí (dospělí) se zaměřuje na schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí, rozšiřování slovní zásoby z minulých let formou četby, poslechu, další procvičování gramatiky prostřednictvím složitějších cvičení - učebnice Francouzština pro začátečníky (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA) - lekce 22. Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, rodina, mezilidské vztahy, byt, domov, letní a zimní sporty apod. Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace.

Francouzština středně pokročilí (dospělí)

ÚT 18:00-18:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Volno

Francouzština středně pokročilí (dospělí). Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, bydlení, nakupování, gastronomie, moje rodina, lidské tělo atd. Důraz je kladen na schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí. V gramatice zvládnutí dalších slovesných časů (imparfait). Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace. Účastníci by si měli rozšířit představu o francouzské kultuře, reáliích a zvycích. Učebnice Francouzština pro začátečníky lekce 21 (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA).

Hokus Pokus 1

ÚT 16:00-16:55

Věk 7-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Baví vaše dítě objevovat, co úžasného dokáže věda? Pak z našeho kroužku bude nadšené. Pomocí zábavných experimentů si společně vyrobíme vlastní padák, stvoříme malou sopku, nebo dokonce celou galaxii. Umožněte dítěti hravou formou zjistit, jak fungují fyzikální a chemické zákony.

Hokus Pokus 2

ÚT 17:00-17:55

Věk 7-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Baví Vaše dítě objevovat, co úžasného dokáže věda? Pak z našeho kroužku bude nadšené. Pomocí zábavných experimentů si společně vyrobíme vlastní padák, stvoříme malou sopku, nebo dokonce celou galaxii. Umožněte dítěti hravou formou zjistit, jak fungují fyzikální a chemické zákony.

Inspiro

ST 15:00-16:55

Věk 7-13

3 100 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je zaměřen na tvoření z různorodých materiálů. Budeme pracovat podle návodů, ale můžete přijít i s vlastními nápady a návrhy. Seznámíme se s technikou pedigu, tvoření z kartonu, polymerové hmoty, skla a dalšími. Na kroužku budeme recyklovat a zpracovávat projekty, které najednou ožijí novým životem. Domů si po trpělivé práci budete odnášet dekorace, ale i praktické výrobky, dárky, šperky. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou účastníci odnášet domů.

Keramické dobrodružství

ST 15:30-16:55

Věk 10-18

3 100 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Vstupte do světa keramického umění v našem kroužku, který je plný kreativity a inspirace! Pro děti od 10 let přinášíme unikátní možnost ponořit se do tvorby dlouhodobých keramických projektů. Společně budeme vytvářet sochy, reliéfy, skulptury a plastiky, které oživí naši fantazii a uměleckou vizi. Prozkoumejte svůj talent a objevte krásu a sílu keramiky v uměleckém měřítku. Připojte se k nám a vytvořte něco úžasného a originálního s keramickou hlínou! Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika pro dospělé 1 - sudý týden

PO 18:00-19:55

Věk 18-99

4 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Nabízíme keramický kroužek pro všechny, od začátečníků po pokročilé. Účastníci mají možnost vybírat si vlastní témata a konzultovat je se zkušeným pedagogem. Během kroužku se naučí různé modelovací techniky a vyzkouší si různé povrchové úpravy, jako je například barvení engobami, použití oxidů nebo glazování. Každý má prostor pro kreativitu a objevování vlastního uměleckého stylu. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika pro dospělé 2 - lichý týden

PO 18:00-19:55

Věk 18-99

4 800 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Nabízíme keramický kroužek pro všechny, od začátečníků po pokročilé. Účastníci mají možnost vybírat si vlastní témata a konzultovat je se zkušeným pedagogem. Během kroužku se naučí různé modelovací techniky a vyzkouší si různé povrchové úpravy, jako je například barvení engobami, použití oxidů nebo glazování. Každý má prostor pro kreativitu a objevování vlastního uměleckého stylu. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Klubíčko 1

ÚT 09:00-10:30

Věk 2-3

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zábava i vzdělání pro ty nejmenší, relax a aktivní odpočinek pro rodiče. Nabídka a odborné vedení pohybových, senzorických, hudebních a výtvarných aktivit a nápady pro činnost s dětmi doma. V devadesáti minutách stihneme cvičení zaměřené na zdravý a přirozený pohyb dětí. S pohybem spojíme píseň nebo říkadlo, což dětem umožní procvičovat mluvení a řeč. Budeme se věnovat také senzorickým aktivitám, které podporují rozvoj dětí a vytvářejí příležitosti pro objevování světa a učení se skrze smysly. Stihneme také malý oddech na svačinku, po které se vrhneme do víru barev a materiálů a společně si něco vytvoříme. Všechny činnosti budou tematicky propojené.

Klubíčko 2

ČT 09:00-10:30

Věk 2-3

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zábava i vzdělání pro ty nejmenší, relax a aktivní odpočinek pro rodiče. Nabídka a odborné vedení pohybových, senzorických, hudebních a výtvarných aktivit a nápady pro činnost s dětmi doma. V devadesáti minutách stihneme cvičení zaměřené na zdravý a přirozený pohyb dětí. S pohybem spojíme píseň nebo říkadlo, což dětem umožní procvičovat mluvení a řeč. Budeme se věnovat také senzorickým aktivitám, které podporují rozvoj dětí a vytvářejí příležitosti pro objevování světa a učení se skrze smysly. Stihneme také malý oddech na svačinku, po které se vrhneme do víru barev a materiálů a společně si něco vytvoříme. Všechny činnosti budou tematicky propojené.

Komiks

ÚT 16:00-17:30

Věk 8-15

2 300 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Chcete se naučit kreslit komiks a vytvářet vlastní příběhy? Přijďte k nám zjistit, co to obnáší! Vysvětlíme si, jak komiks pojmout a společně projdeme celý proces vývoje komiksu od prvotního nápadu přes scénář, scénosled, velikost oken až po návrh obálky. Postupně se dostaneme od jednotlivých jednoduchých obrázků přes komiksové stripy až k rozsáhlejšímu kreslenému příběhu. Kroužek je určen pro všechny komiksové nadšence se zájmem položit své nápady na papír. Nenechte si ujít jedinečnou šanci proniknout mezi superhrdiny, superzloduchy a superschopnosti!

Korálková dílna

ÚT 14:30-15:55

Věk 8-13

2 800 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Nejen řemeslné zpracování korálků v originální šperky, ale také příběh korálků a šperků v historii člověka bude nedílnou součástí tvořivých setkání korálkové dílny. Cílem dílny je navázat spojení s materiálem, pochopit jeho možnosti v tvorbě, tvořit s vášní originální, osobní a jedinečné šperkařské kousky. Dítěti bude dána možnost používat jemné nástroje, pracovat s nejrůznějšími komponenty a hlavně s korálky, které představují jednu z nejkrásnějších řemeslných tradic v Čechách.

Kreativní studio

ČT 15:00-16:25

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

DDM

Volno

Vstupte do našeho ateliéru, kde se otevírají dveře do fascinujícího světa umění, který formuje vaši osobní identitu jako živý příběh plný vzrušujících příběhů. V našem kroužku se společně ponoříme do uměleckého dobrodružství, které nám rozšíří obzory a pomůže porozumět tvorbě umělců napříč historií. Procházet se budeme nejen kolem mistrovských děl minulých generací, ale také nahlédneme do digitálního světa. Při každé diskuzi se budeme snažit proniknout hlouběji do podstaty umění a zažijeme ho nejen teoreticky, ale i prakticky. Jste připraveni na nekonečnou inspiraci?

Kuchařský klub

ČT 16:45-18:45

Věk 11-15

3 400 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kuchařský klub je určen pro všechny nadšence do vaření! Rád/a zkoušíš nové recepty a objevuješ neznámé chutě? Krok za krokem tě budu provázet kuchyní. Zkusíš si každou funkci, co kuchyně nabízí, naučíš se různé technologické postupy a triky. A jestli se nebojíš ani špinavého nádobí, tak se k nám přidej a nech rozvinout svoji vášeň pro vaření a objevování nových chuťových dobrodružství. Pracovní úbor: zástěru na vaření, pohodlné oblečení a přezůvky

Kutil 1

PO 13:00-13:55

Věk 6-7

2 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Práce s nářadím je něco lákavého, avšak dětem se většinou bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku mají děti k dispozici zařízenou dílnu pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Účastníci se naučí pracovat s nářadím bezpečně, dokáží jej použít kreativně při práci se dřevem i při drobných opravách. Úklid dílny a zodpovědnost je nedílnou součásti práce kutila, i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kutil 2

PO 14:00-15:30

Věk 8-10

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Práce s nářadím je pro děti něco lákavého, ale většinou se jim bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku se naučí pracovat s nářadím bezpečně tak, aby jej dokázaly kreativně využívat při práci se dřevem i dalším materiálem. K dispozici mají zařízenou dílnu pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Nedílnou součástí práce kutila je i zodpovědnost a úklid dílny - i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kutil 3

PO 15:45-17:15

Věk 10-13

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Práce s nářadím je pro děti něco lákavého, ale většinou se jim bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku se naučí pracovat s nářadím bezpečně tak, aby jej dokázaly kreativně využívat při práci se dřevem i dalším materiálem. K dispozici mají zařízenou dílnu, pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Nedílnou součástí práce kutila je i zodpovědnost a úklid dílny - i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kytara a ukulele pokročilí

ÚT 18:00-18:55

Věk 12-18

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Navazuje na koružky Kytara středně pokročilí a Ukulele středně pokročilí. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky spolu s durovými a mollovými stupnicemi dle tabulatur a upevněním transpozice akordů. Nově se naučíme pokročilejší akordy barré, pokročilejší vybrnkávání a práci s kvintovým (kvartovým) kruhem. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu. Kytaru (popř. ukulele), učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary (ukulele) dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol : pro 1.-4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8. Já, písnička 3 (modrá) Já, písnička: Zpěvník pro žáky středních škol. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-03-6.

Kytara mírně pokročilí

ST 14:30-15:25

Věk 9-13

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Navazuje na kroužek Kytara začátečníci. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky. Nově se naučíme základní barré akordy, jednoduché vybrnkávání, durové a mollové stupnice z tabulatur a transpozici akordů. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu a intonace. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (31. 5. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol : pro 1.-4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8. Já, písnička 3 (modrá) Já, písnička: Zpěvník pro žáky středních škol. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-03-6.

Kytara středně pokročilí 1

ÚT 16:30-17:25

Věk 10-15

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Navazuje na Kytara mírně pokročilí. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky spolu s tabulaturami (durové a mollové stupnice + písně) a upevněním transpozice akordů. Nově se naučíme pokročilejší akordy barré, pokročilejší vybrnkávání a práci s kvintovým (kvartovým) kruhem. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti.

Kytara středně pokročilí 2

ST 15:30-16:25

Věk 10-15

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Navazuje na Kytara mírně pokročilí. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky spolu s tabulaturami (durové a mollové stupnice + písně) a upevněním transpozice akordů. Nově se naučíme pokročilejší akordy barré, pokročilejší vybrnkávání a práci s kvintovým (kvartovým) kruhem. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti.

Kytara začátečníci 1

ÚT 14:00-14:55

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol pro 1. - 4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8.

Kytara začátečníci 2

ČT 16:30-17:25

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol pro 1. - 4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8.

Latinskoamerické tance začátečníci

PO 17:30-18:25

Věk 8-13

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Děti se seznámí se základy latinskoamerických tanců jako jsou Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble a Jive. Naučí se základní kroky s důrazem na rytmus a správné provedení. Cílem bude odtančení celé sestavy bez přerušení či pomoci učitele. Na výuku je zapotřebí mít sportovní oblečení a obuv bez černé podrážky. Taneční obuv není potřeba. Děti vystoupí na akci pořádanou DDM s názvem Den dětí 31. 5. 2025.

Letecký modelář

ST 17:00-18:25

Věk 10-15

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Na kroužku se ponoříme do fascinujícího světa leteckého modelářství. Účastníci nejenže vyrábějí své vlastní modely letadel, ale také se učí dešifrovat plány a rozumět funkci každé součástky. Při řezání a lepení konstrukcí letadel si procvičují svou preciznost a zručnost. V rámci kroužku se účastníci učí létat s modely na trenažéru i v terénu. Přidej se ke skupině nadšených modelářů. A kdo ví, zda právě tyto první kroky nepovedou k budoucí kariéře ve výšinách oblohy? Modely letadel nad 400,- Kč si účastníci doplácí.

Malovánky 1

ÚT 13:15-14:15

Věk 5-9

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen všem tvořivým dětem od 5 do 9 let. Jeho hlavním cílem je děti hlouběji seznámit s různými formami výtvarného projevu jako možnosti sebevyjádření. Budeme kombinovat výtvarné a rukodělné aktivity - kreslení, malování, stříhání, lepení i otiskování. Namotivování příběhem nebo pohádkou budeme rozvíjet jemnou motoriku i vlastní fantazii a zároveň objevovat nové výtvarné techniky.

Malovánky 2

ST 13:15-14:15

Věk 5-9

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen všem tvořivým dětem od 5 do 9 let. Jeho hlavním cílem je děti hlouběji seznámit s různými formami výtvarného projevu jako možnosti sebevyjádření. Budeme kombinovat výtvarné a rukodělné aktivity - kreslení, malování, stříhání, lepení i otiskování. Namotivování příběhem nebo pohádkou budeme rozvíjet jemnou motoriku i vlastní fantazii a zároveň objevovat nové výtvarné techniky.

Míčové a netradiční hry

ČT 18:30-19:25

Věk 9-13

2 100 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro děti, které baví kolektivní sporty, a chtějí si osvojit větší množství pohybových dovedností. Seznámit se s míčem a míčovými hrami jako jsou volejbal, fotbal, házená, basketbal nebo softbal, ale také s těmi netradičními, jako jsou frisbee, indiaca, tchoukball, ringo, aj. Cílem kroužku je zvládnout techniku jednotlivých míčových sportů a naučit se jejich pravidla. Případné další dotazy u vedoucí sportovního oddělení: gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična

Paletka 1

PO 14:00-15:15

Věk 5-8

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Na Paletce mají děti možnost objevovat výtvarné postupy a techniky. Hravě a zábavně si osvojují jemnou motoriku za použití dovedností jako je stříhání, vystřihování a lepení. Pronikají do všech technik a díky tomu si osvojují pozitivní zážitek z tvorby a získávají dovednosti k rozvoji. Učí se mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Paletka 2

PO 15:20-16:35

Věk 5-8

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Na Paletce mají děti možnost objevovat výtvarné postupy a techniky. Hravě a zábavně si osvojují jemnou motoriku za použití dovedností jako je stříhání, vystřihování a lepení. Pronikají do všech technik a díky tomu si osvojují pozitivní zážitek z tvorby a získávají dovednosti k rozvoji. Učí se mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Pondělní keramika pro malé tvůrce

PO 13:15-14:15

Věk 6-8

2 900 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Během kroužku se seznámíme se základními technikami práce s hlínou, jako je válení, modelování z ruky, vytváření různých plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Dále se naučíme točit na kruhu, používat válcovačku nebo sádrové formy. Kroužek je ideální pro rozvíjení kreativity, jemné motoriky a trpělivosti. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Pondělní keramika pro mistry

PO 16:00-17:30

Věk 11-18

3 100 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Tento kroužek je pro ty, kteří chtějí posunout své dovednosti v keramice na vyšší úroveň. Prozkoumáme společně pokročilé techniky modelování, zdobení šlikrem a glazování, abyste mohli vytvářet složitější a vícestranná umělecká díla. Během kurzu budete mít možnost experimentovat s různými druhy hlín a rozvíjet svůj keramický styl. Připoj se k nám a zažij inspirativní prostředí plné výzev a kreativity, které ti pomůže rozvinout tvé umělecké schopnosti. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Pondělní keramika pro nadšené tvůrce

PO 14:20-15:50

Věk 9-10

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Připoj se k nám a společně objevíme kouzlo modelování a tvorby z hlíny. Čekají nás nejen postavičky, misky, ale i spousta vlastních unikátních děl podle tvé fantazie. Naučíme se nové techniky dekorování a v klidu nenecháme ani hrnčířský kruh. Těšíme se na tvoji kreativitu a umělecká díla. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Power body fit

ÚT 17:30-18:25

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

DDM

Volno

Účastníci si osvojí techniky cvičení - základní postavení těla, změny poloh při nízké a vysoké intenzitě cvičení. Dále cvičení s pomůckami i bez na zpevnění a posílení středu těla, zlepšení koordinace pohybu. Pomocí jednotlivých cvičebních prvků budeme rozvíjet své pohybové dovednosti a zlepšovat svou fyzickou zdatnost. Postupně si osvojíme i náročnější sestavy cviků - tabata, hiit, kruhový trénink, pilates, trampolíny, deep work, ... Během roku využijeme i náročnější posilovací a balanční cvičení. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická Gymnastický sál.

Programování (nejen) hardwaru a IoT

PO 19:05-20:00

Věk 10-20

2 900 Kč / rok

DDM

Volno

Být programátorem je jedna z těch nejlepších pracovních pozic v IT na světě. A pochopitelně také jedna z těch nejlépe placených. Chceš se jednou stát programátorem? Tak si pojď „přičichnout“ k základům programování, ať zjistíš, zda je to pro tebe to pravé ořechové. V našem kroužku se nejprve seznámíme se základními programátorskými konstrukcemi, jako jsou například proměnné, cykly, podmínky či funkce, vysvětlíme si, jak fungují algoritmy a k čemu jsou dobré, a v neposlední řadě se podíváme i na programování minipočítače Arduino. Co všechno dokážeme? To je individuální. Bude hodně záležet na tom, co všechno už umíš, co všechno máš za sebou. Úplně na začátku budeme pracovat na papíře, ale velmi rychle přejdeme do programování aplikací s využitím MS Visual Studia a jazyka C#, kde se naučíme základy. No a pak už hurá do světa hardware, kde se seznámíme s Arduinem a zkusíme něco málo naprogramovat i s ním. V našem kroužku se nejprve seznámíme se základními programátorskými konstrukcemi, jako jsou například proměnné, cykly, podmínky či funkce, vysvětlíme si, jak fungují algoritmy a k čemu jsou dobré, a v neposlední řadě se podíváme i na programování minipočítače Arduino. Co všechno dokážeme? To je individuální. Bude hodně záležet na tom, co všechno už umíš, co všechno máš za sebou. Úplně na začátku budeme pracovat na papíře, ale velmi rychle přejdeme do programování aplikací s využitím MS Visual Studia a jazyka C#, kde se naučíme základy. No a pak už hurá do světa hardware, kde se seznámíme s Arduinem a zkusíme něco málo naprogramovat i s ním. V našem kroužku se nejprve seznámíme se základními programátorskými konstrukcemi, jako jsou například proměnné, cykly, podmínky či funkce, vysvětlíme si, jak fungují algoritmy a k čemu jsou dobré, a v neposlední řadě se podíváme i na programování minipočítače Arduino. Co všechno dokážeme? To je individuální. Bude hodně záležet na tom, co všechno už umíš, co všechno máš za sebou. Úplně na začátku budeme pracovat na papíře, ale velmi rychle přejdeme do programování aplikací s využitím MS Visual Studia a jazyka C#, kde se naučíme základy. No a pak už hurá do světa hardware, kde se seznámíme s Arduinem a zkusíme něco málo naprogramovat i s ním.

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ (5. třída)

PO 14:30-15:55

Věk 10-12

1 350 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 5. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí učiva 5. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh a cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Nejvíce procvičovaná témata: slovní druhy, mluvnické kategorie, tvary slov, pravopis, skladba věty, slovní zásoba, význam slov, práce s textem, základní literární druhy a žánry. Výuka končí 29. 4. 2025.

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ (9. třída)

ČT 17:45-19:00

Věk 14-16

1 350 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí učiva základní školy. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Nejvíce procvičovaná témata: pravopis, tvarosloví, větná skladba, slovní zásoba, čtení s porozuměním, literární druhy a žánry. Výuka končí 24. 4. 2025.

Příprava k přijímacím zkouškám z M (5. třída)

ST 17:00-18:25

Věk 10-12

1 350 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro 5. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí a učiva 5. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh, cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Důraz na správné chápání a řešení slovních úloh. Nejvíce procvičovaná témata: slovní úlohy, převody, základní geometrické útvary, obvod, obsah. Výuka končí 23. 4. 2025.

Příprava k přijímacím zkouškám z M (9. třída)

ÚT 18:00-19:25

Věk 14-16

1 350 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro 9. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí a učiva 9. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh, cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na čtyřleté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Důraz na správné chápání a řešení slovních úloh. Nejvíce procvičovaná témata: slovní úlohy, převody, úpravy lomených výrazů, obvod, obsah, povrch, objem, posloupnost a řady. Výuka končí 22. 4. 2025.

Příroda hrou

ST 14:30-15:55

Věk 6-12

2 100 Kč / rok

DDM

Volno

Chcete si hrát a přitom poznávat? Kroužek je určen všem zvídavým dětem se zájmem o přírodu. S pomocí deskových a mnoha dalších her se naučíme rozeznávat druhy zvířat i rostlin a dozvíme se zajímavosti o jejich životě. Budeme tvořit z přírodních i recyklovaných materiálů a naučíme se, jak se starat o zahradu. Přírodu budeme poznávat i při procházkách a hrách v blízkém okolí.

Přírodní kotlík

ST 17:30-18:55

Věk 10-18

3 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Přírodní kotlík je prostor, kde se setkáváme a společně objevujeme tajemství přírody. Během našich setkání budeme zkoumat různé přírodní ingredience, jako jsou bylinky, esenciální oleje a další skvělé látky, které můžeme použít k vytváření kouzelných lektvarů, vonných mýdel a svíček. Naučíme se základy přírodní kosmetiky a budeme objevovat různé recepty a techniky. Bude to jedinečná příležitost nejen rozvíjet svou kreativitu, ale také se seznámit s vlastnostmi přírodních surovin a jejich blahodárným vlivem na pokožku a mysl. Přidejte se k nám a objevujte kouzlo přírody prostřednictvím tvorby přírodní kosmetiky. Připravte se na dobrodružství, plné vůní a barev! Veškeré činnosti v kroužku budou prováděny pod dohledem zkušeného vedoucího a dodržovány budou nezbytné bezpečnostní postupy a hygienická opatření.

Ranní cvičení

PO 08:00-08:55

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

DDM

Volno

Účastníci si osvojí techniky cvičení - základní postavení těla, změny poloh při nízké a vysoké intenzitě cvičení. Dále cvičení s pomůckami i bez na zpevnění a posílení středu těla, zlepšení koordinace pohybu. Pomocí jednotlivých cvičebních prvků budeme rozvíjet své pohybové dovednosti a zlepšovat svou fyzickou zdatnost. Postupně si osvojíme i náročnější sestavy cviků - tabata, hiit, kruhový trénink, pilates, trampolíny, deep work, ... Během roku využijí náročnější posilovací a balanční cvičení. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: DDM – taneční sál.

Robotika a programování pro nejmenší

ÚT 13:00-13:55

Věk 6-7

2 900 Kč / rok

DDM

Volno

Vstupte do světa robotiky a programování. Tento kroužek je pro všechny, kdo chtějí objevovat tajemství technologií a IT. Společně se budeme bavit, tvořit a inovovat pomocí Scratch a VEX123. Navíc se naučíte pracovat s prostředím Google Workspace, což vám umožní se lépe orientovat v současném digitálním světě.

Robotika a umělá inteligence 1

PO 16:00-17:25

Věk 9-18

3 100 Kč / rok

DDM

Volno

Zkuste najít člověka, kterého nikdy nenapadlo, jak by to bylo hezké, kdyby za něj některé věci udělal stroj – robot. Pojďme se naučit, jak robota sestavit a oživit. V kroužku pracujeme se sadami LEGO Education SPIKE. Pro začátek se s nimi seznámíme sestavením a oživením robota krok za krokem dle návodu. Poté sestrojíme robota jen od pohledu, bez návodu, a oživíme jej svým vlastním kódem. No, a nakonec si navrhneme, sestrojíme a oživíme robota zcela vlastního!

Robotika a umělá inteligence 2

PO 17:30-18:55

Věk 9-18

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zkuste najít člověka, kterého nikdy nenapadlo, jak by to bylo hezké, kdyby za něj některé věci udělal stroj – robot. Pojďme se naučit, jak robota sestavit a oživit. V kroužku pracujeme se sadami LEGO Education SPIKE. Pro začátek se s nimi seznámíme sestavením a oživením robota krok za krokem dle návodu. Poté sestrojíme robota jen od pohledu, bez návodu, a oživíme jej svým vlastním kódem. No, a nakonec si navrhneme, sestrojíme a oživíme robota zcela vlastního!

Sportovní střelba 1

ST 16:30-18:00

Věk 10-18

3 300 Kč / rok

DDM

Volno

Účastníci se naučí zvládnout techniku sportovní disciplíny, manipulovat se vzduchovou zbraní a dalším vybavením, získají vztah ke sportovní střelbě. Budou také všestranně rozvíjet rychlostní, dynamické, silové a vytrvalostní schopnosti. Cílem je také osvojit si co největší množství pohybových dovedností a kompenzovat jednostranné zatížení. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Chvaly – tělocvična

Sportovní střelba 2

ČT 16:30-18:00

Věk 10-18

3 300 Kč / rok

DDM

Volno

Účastníci se naučí zvládnout techniku sportovní disciplíny, manipulovat se vzduchovou zbraní a dalším vybavením, získají vztah ke sportovní střelbě. Budou také všestranně rozvíjet rychlostní, dynamické, silové a vytrvalostní schopnosti. Cílem je také osvojit si co největší množství pohybových dovedností a kompenzovat jednostranné zatížení. Případné další informace u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: ZŠ Chvaly – tělocvična

Step mírně pokročilí

ČT 16:00-17:25

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM

Volno

V kroužku stepu se děti věnují rytmickému rozvoji, znalosti základních úderů a tradičních úderových vazeb. Naučíme se celosvětovou stepařskou hymnu Shim-Sham Shimmy. Budeme rozvíjet techniku uvolněného kotníku, důraz na rychlost, rytmičnost i preciznost pohybů. Vyzkoušíme si hru na tělo (bodypercussion). Dále se děti seznámí s náročnějšími stepařskými vazbami. Pro rodiče bude připraveno vánoční vystoupení a děti se představí na Dni dětí. Pokud vše půjde dobře, bude nás čekat i soutěž!

Step začátečníci

ČT 15:00-15:55

Věk 6-15

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

V kroužku se děti věnují rytmickému rozvoji, znalosti základních úderů a tradičních úderových vazeb. Naučíme se celosvětovou stepařskou hymnu Shim-Sham Shimmy. Budeme rozvíjet techniku uvolněného kotníku, důraz na rychlost, rytmičnost i preciznost pohybů. Vyzkoušíme si hru na tělo (bodypercussion). Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Děti vystoupí na Dni dětí a pokud vše půjde dobře, i na Dni stepu. Děti budou potřebovat stepařské boty (do Vánoc je však náplň lekcí bez použití stepek). Mohou je tedy obdržet jako vánoční dárek. Boty se dají sehnat nové v obchodu Sansha (černé ‘pánské’ bez podpatku nebo pásků, zavazovatelné na tkaničku, plné) nebo použité v kanceláři DDM.

Stolní tenis 1

ÚT 16:00-16:55

Věk 8-11

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen zejména pro děti, které nemají se stolním tenisem žádné, nebo jen minimální zkušenosti. Naučí se pravidla hry a základní údery tak, aby byly schopné si s kamarády zahrát zápas, nebo si jen zapinkat. Vlastní pálka nutná. Místo konání: ZŠ Ratibořická – malý sálek

Stolní tenis 2

ÚT 17:00-17:55

Věk 12-16

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen zejména pro děti, které mají se stolním tenisem jen minimální zkušenosti. Naučí se pravidla hry a základní údery tak, aby byly schopné si s kamarády zahrát zápas, nebo si jen zapinkat. Vlastní pálka nutná. Místo konání: ZŠ Ratibořická – malý sálek

Street dance junioři

ÚT 17:30-18:25

Věk 11-18

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Street dance, česky nazývaný jako pouliční tanec, je zastřešující pojem různých tanečních stylů, mezi které spadá např. Hip Hop, Funky či House dance. Lekce jsou určeny mírně pokročilým tanečníkům, kteří mají s tancem již nějaké zkušenosti. Budeme se podrobněji věnovat taneční a pohybové průpravě, rozvíjet improvizaci a autentičnost každého tanečníka. Nedílnou součástí bude i celkový náhled do světa tance - pochopení jeho historie a vývoje umožní účastníkům vnímat tanec více komplexněji, než pouze jako pouhý pohyb těla. Během roku budeme trénovat choreografii, kterou účastníci předvedou na tanečních vystoupeních.

Street dance přípravka

ÚT 16:30-17:25

Věk 8-11

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Street dance, česky nazývaný jako pouliční tanec, je zastřešující pojem různých tanečních stylů, mezi které spadá např. Hip Hop, Funky či House dance. Na tanečních lekcí se děti nejdříve seznámí s úplnými základy - groove a bounce je neodmyslitelnou součástí každého dobrého tanečníka. Budeme se učit správnému vnímání rytmu v hudbě, která je velmi různorodá, proto si v ní každý najde něco, co ho bude bavit. Cíle kroužku: Zlepšení koordinace pohybů a rytmu u dětí. Rozvoj tělesného vnímání a pohybové inteligence. Zvýšení sebevědomí a sebeuvědomění u dětí. Získání základních dovedností v oblasti street dance. Během roku budeme připravovat choreografii, kterou děti předvedou na tanečních vystoupeních.

Středeční keramika pro nadšené tvůrce

ST 13:50-15:20

Věk 9-10

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Připoj se k nám a společně objevíme kouzlo modelování a tvorby z hlíny. Čekají nás nejen postavičky, misky, ale i spousta vlastních unikátních děl podle tvé fantazie. Naučíme se nové techniky dekorování a v klidu nenecháme ani hrnčířský kruh. Těšíme se na tvoji kreativitu a umělecká díla. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Středeční keramika pro nejmenší

ST 12:45-13:45

Věk 4-6

2 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Děti na kroužku proniknou do tajů a kouzel, které keramická hlína umí. Budeme spolu objevovat různé možnosti dekorování a glazování. Dostanou prostor pro svoje návrhy a umělecké projekty, zároveň budou motivováni i ke společné práci na určitá témata. Kroužek je ideální pro rozvíjení kreativity, jemné motoriky a trpělivosti. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme pořídit si starší triko a kalhoty (nebo zástěra) a pracovní obuv, aby si účastníci neušpinili oblečení. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Survival - Zálesák

ČT 16:30-18:30

Věk 9-14

1 700 Kč / rok

DDM

Volno

Na kroužku se naučíme, jak přežít nejen v přírodě, ale i ve městě, a to zábavnou formou. Děti se za pěkného počasí přesouvají na kolech do lesa. Učí se poznávat přírodu. Náplní je také základní orientace v mapách, na vodě a nepřehledných místech za pomoci techniky či bez ní. Seznámíme se také se základními šiframi, šiframi ve výpočetní technice, Morseovou abecedou, uzlováním, KPZ, či s první pomocí. Děti se naučí, jak se chovat v prostoru zamořeném plynem, kouřem, omamnými látkami nebo chemikáliemi. Děti si vyrobí ozdobné předměty amerických indiánů.V průběhu školního roku se uskuteční několik výletů do přírody. V termínu září - říjen, březen - červen se kroužek bude konat venku. Děti budou na kole vyrážet do přírody. Proto vás prosíme o toto vybavení: kompletně vybavené jízdní kolo (funkční brzdy, odrazky) - podmínka účasti na kroužku!, helma, oblečení do přírody, kvalitní obuv. V termínu listopad - únor se kroužek bude konat v čase 16.30 - 18.00 hod v DDM, učebna č. 7.

Šperkařská dílna

ÚT 16:00-17:25

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Šperkařská dílna je prostor určený zejména pro účastníky, kteří prošli kroužkem Korálková dílny. Budeme zde rozvíjet kreativitu v navrhování vlastních šperků. Vytvoříme si sadu šperků od návrhu po realizaci. V kroužku se počítá se samostatnou prací a s předchozími zkušenostmi s technickými postupy při výrobě šperků. Tak hurá do tajů české šperkařské historie a budoucnosti.

Trampolínky pro děti

ÚT 18:30-19:25

Věk 9-13

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zábavnou formou si děti osvojí základní i náročnější techniky poskoků na trampolíně. Děti, které kroužek navštěvovaly i v minulém školním roce, budou pracovat na zdokonalování provedení poskoků. Při výuce budeme zlepšovat fyzickou kondici pomocí běhu a skákání na rychlou hudbu či díky různým pohybovým hrám a posilovacím cvičením. Případné dotazy u vedoucí sportovního oddělení – gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: DDM – taneční sál.

Turistický klub Lenochodi

ST 16:00-17:25

Věk 6-15

2 000 Kč / rok

DDM

Volno

Jezdíš rád na výlety a baví tě táborové hry? Kroužek je určen všem dětem, které rády chodí do přírody a chtějí se hravou formou naučit, jak se v ní neztratit. Seznámíme se s mapou (papírovou i online), buzolou i GPS navigací. Naučíme se pravidla, jak se pohybovat jednotlivě i ve skupině, ať už při výletu do hor nebo při výpravě na řece. Dozvíme se, jak výlet naplánovat, i co si sbalit s sebou a jak řešit případné krizové situace. Prozkoumáme blízké okolí, ukážeme si, že dobrodružství se dá zažít i v blízkém okolí a zahrajeme si spoustu seznamovacích a orientačních her. Program kroužku plánujeme s ohledem na počasí tak, abychom co nejvíc času trávili venku. V průběhu školního roku proběhne několik jednodenních víkendových výletů, které nejsou zahrnuty do ceny kroužku.

Tvorba a design www stránek pokročilí

ČT 18:30-19:55

Věk 10-18

2 600 Kč / rok

DDM

Volno

Už umíš základy HTML a CSS? A chceš se dozvědět víc o tom, jak vytvořit moderní stránku? Co stránka musí mít, aby byla pro uživatele přívětivá? Jak to funguje na straně serveru? Jak můžeš od uživatele získat data? A jak to všechno dát dohromady? Pak se přihlaš na kroužek. Pokud si nejsi jistý/á, jestli umíš dost na to, aby ses přihlásil/a, tak se můžeš zeptat na karel.simecek@ddm-hp.cz a probereme to spolu.

Tvorba a design www stránek začátečníci

ST 17:00-18:25

Věk 10-18

2 600 Kč / rok

DDM

Volno

Internet používáme každý den. Chceš do tohoto světa proniknout? Zjistit, co to obnáší vlastnit doménu? Chceš si napsat vlastní web a být online? Nebo tě zajímá, jak online svět funguje? Co na konci získáš? Budeš mít svůj web online, ke kterému bude mít přístup každý!

Tvorba počítačových her 1

ST 16:00-16:55

Věk 8-18

2 400 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kroužek pro všechny kluky a holky, kteří by se rádi naučili vytvářet počítačové hry. Během roku si postupně představíme a vyzkoušíme jednotlivé herní žánry a podíváme se i na historický vývoj počítačových her. Základ práce v kroužku bude samostatná tvorba her ve stylu PacMan, Mario, Supaplex, Dyna a podobných v programu GameMaker. Pro účast na kroužku je vhodné zvládat základní ovládání počítače a práci se soubory, naopak není nutné rychle psát na klávesnici, protože GameMaker vyžaduje jen naprosté minimum textových příkazů. Věděli jste, že počítačové hry jsou tím hlavním důvodem, proč současné počítače vypadají a fungují, tak, jak je známe? Ne? Tak to pojďte zjistit.

Tvorba počítačových her 2

ČT 14:00-14:55

Věk 8-18

2 400 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek pro všechny kluky a holky, kteří by se rádi naučili vytvářet počítačové hry. Během roku si postupně představíme a vyzkoušíme jednotlivé herní žánry a podíváme se i na historický vývoj počítačových her. Základ práce v kroužku bude samostatná tvorba her ve stylu PacMan, Mario, Supaplex, Dyna a podobných v programu GameMaker. Pro účast na kroužku je vhodné zvládat základní ovládání počítače a práci se soubory, naopak není nutné rychle psát na klávesnici, protože GameMaker vyžaduje jen naprosté minimum textových příkazů. Věděli jste, že počítačové hry jsou tím hlavním důvodem, proč současné počítače vypadají a fungují, tak, jak je známe? Ne? Tak to pojďte zjistit.

Ukulele mírně pokročilí

ČT 15:00-15:55

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Navazuje na Ukulele začátečníci. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky. Nově se naučíme základní barré akordy, jednoduché vybrnkávání, durové a mollové stupnice z tabulatur a transpozici akordů. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu a intonace. Ukulele (sopránové popř. koncertní) a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na námi pořádané akci Den dětí (31.5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku ukulele dle úrovně pokročilosti. V kroužku je kladen důraz na vnímání přednesené písně jako celku (úvod, sloka, refrén, závěr) se zvýšeným důrazem na dynamiku skladby.

Ukulele začátečníci 1

ÚT 15:00-15:55

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Ukulele (sopránové popř. koncertní) a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku ukulele dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz).

Ukulele začátečníci 2

ST 13:30-14:25

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Ukulele (sopránové popř. koncertní) a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM Den dětí (31. 5. 2025). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku ukulele dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz).

Umělecký přípravný ateliér

ČT 17:00-18:55

Věk 11-18

2 600 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

V kroužku se účastníci naučí kreslit u stojanu. Budou rozvíjet jejich umělecký talent skrze kreslení různorodých zátiší. Dále se naučí základní teorii barev a jejich míchání. Projdou si základy jako je geometrie a perspektiva a dojdou až k přenášení realistických obrázků na větší formáty. V případě, že se účastník bude hlásit na uměleckou školu, tak budeme společně pracovat na jeho systematické přípravě pro zdárné absolvování přijímacího řízení.

Úterní keramika keramika pro mistry

ÚT 16:00-17:30

Věk 11-18

3 100 Kč / rok

DDM

Volno

Tento kroužek je pro ty, kteří chtějí posunout své dovednosti v keramice na vyšší úroveň. Prozkoumáme společně pokročilé techniky modelování, zdobení šlikrem a glazování, abyste mohli vytvářet složitější a vícestranná umělecká díla. Během kurzu budete mít možnost experimentovat s různými druhy hlín a rozvíjet svůj keramický styl. Připoj se k nám a zažij inspirativní prostředí plné výzev a kreativity, které ti pomůže rozvinout tvé umělecké schopnosti. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Úterní keramika pro malé tvůrce

ÚT 13:15-14:15

Věk 6-8

2 900 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Úterní keramika pro nadšené tvůrce

ÚT 14:20-15:50

Věk 9-10

3 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Připoj se k nám a společně objevíme kouzlo modelování a tvorby z hlíny. Čekají nás nejen postavičky, misky, ale i spousta vlastních unikátních děl podle tvé fantazie. Naučíme se nové techniky dekorování a v klidu nenecháme ani hrnčířský kruh. Těšíme se na tvoji kreativitu a umělecká díla. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Vařečka junior

ČT 13:00-14:30

Věk 8-11

3 200 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro kuchařské nadšence, kteří začínají objevovat radost z vaření. Zábavnou formou se naučíme základní kuchařské techniky, postupy a triky, které vám usnadní vaření. Budeme nejen připravovat pokrmy a sladké dezerty, ale také spolu zažijeme zábavné aktivity spojené s vařením. Kromě toho všeho se naučíme i po sobě uklízet a pečovat o kuchyňské vybavení. Vařečka junior je pestrou směsicí chutí a zábavy. Pracovní úbor: zástěru na vaření, pohodlné oblečení a přezůvky

Všeobecná sportovní příprava

ST 15:00-15:55

Věk 5-7

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Hledáte pro své děti první sportovní kroužek? Děti budou zábavným způsobem rozvíjet pohybové dovednosti - běh, skok, hod a chytání pomocí sportovně pohybových her. Děti budou zlepšovat pohybovou koordinaci využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). Hry budou základním stavebním kamenem veškerých činností. Seznámí se také se základy míčových her či gymnastiky. Důležitým faktorem bude i osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky. Případné další dotazy u vedoucí sportovního oddělení: gabriela.motlova@ddm-hp.cz Místo konání: DDM - Taneční sál. Na první hodině rádi přivítáme rodiče.

Vytvarné projekty

ČT 16:30-18:25

Věk 8-14

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je koncipován jako tvůrčí dílna, která nabízí účastníkům možnost rukodělně se vyřádit při výrobě věcí, pro které doma nemají prostor nebo prostředky. Na základě vlastních výtvarných činností se naučíme umět dobře zacházet s výtvarným materiálem. Součástí kroužku je práce jak s klasickým, tak i s recyklovatelným materiálem. Účastníci pracují i na dlouhodobých projektech Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Výtvarný ateliér

PO 17:00-18:25

Věk 8-13

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Výtvarný ateliér je prostor pro všechny, kteří chtějí tvořit a vyrábět z různých materiálů. Účastníci zde pronikají do tajů umění a objevují společně s pedagogem jednoduché i složitější triky v tvoření. Na kroužku nahlédnou do pozadí různých uměleckých technik a postupů. Je zde prostor pro vlastní tvorbu, ale i společnou práci.

Youtubování, blogging a multimédia

ÚT 15:00-16:25

Věk 10-18

3 100 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřen na tvorbu videa, animace a blogu, které se účastníci naučí prezentovat jak osobně, tak v internetovém prostředí. Pracují celý rok v rámci projektů a tvoří si svůj vlastní blog popř. videoblog. Naučí se stříhat, editovat, mixovat atd. s různými editory zvuku, grafiky a videa. Kromě rozvoje estetiky a vyjadřovacích schopností je cílem kroužku vhodně argumentovat, reagovat, vnímat, interpretovat a formulovat názory své i svého okolí. Vybrané práce z minulých školních roků naleznete na www.ddm-hp.cz/prace-ucastniku.

Zamotaně zašitý čtvrtek

ČT 14:40-16:40

Věk 10-15

3 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je pro všechny, kdo milují nitě, jehlice a háčky! Připoj se k nám a objev radost z ručního šití, pletení, háčkování i práce se šicím strojem. Společně se naučíme nové techniky, číst návody, údržbu šicího stroje a mnoho dalšího. Budeme sdílet nejen své projekty, ale především vášeň pro tvoření. Děti se mohou těšit na realizaci svých nápadů jako jsou různé tašky, plyšáci nebo šperky. Pracovní úbor: pohodlné oblečení, děti se při práci neušpiní Pracovní úbor není možné skladovat v DDM

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.