Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 100

3D grafika a digitální kresba

ČT 17:00-17:55

Věk 9-15

2 800 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Děti se během lekcí seznamují se základy informatiky, grafiky a prací s multimédii. Naučí se upravovat obrázky v grafických programech a vytvoří si i vlastní vektorové ilustrace. Kroužek je vhodný pro všechny děti se zájmem o grafiku a 3D modelování.

Angličtina hrou 1

ST 13:00-13:55

Věk 5-7

1 500 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro předškolní děti a prvňáčky. Cílem je seznámit děti s jazykem (především jeho zvukovou podobou) přirozenou, zábavnou a hravou formou prostřednictvím her, říkanek, písniček, příběhů, povídání, scének, soutěží a pohybu. Na kroužek děti potřebují sešit A4.

Angličtina hrou 2

ST 14:00-14:55

Věk 5-7

1 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti a prvňáčky. Cílem je seznámit děti s jazykem (především jeho zvukovou podobou) přirozenou, zábavnou a hravou formou prostřednictvím her, říkanek, písniček, příběhů, povídání, scének, soutěží a pohybu. Na kroužek děti potřebují sešit A4.

Angličtina mírně pokročilí

ÚT 15:00-15:55

Věk 10-12

1 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek Angličtina mírně pokročilí je určený pro všechny nadšence angličtiny, kteří již ovládají základní fráze a slovní zásobu. Cílem kroužku je upevnění a rozšíření dosavadních znalostí a procvičování komunikačních dovedností. Výuka je koncipována převážně formou her a aktivit. Důraz je kladen na skupinovou práci a praktické používání jazyka. Na kroužek děti potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

Angličtina mírně pokročilí (dospělí)

PO 18:00-18:55

Věk 18-99

3 800 Kč / rok

DDM

Volno

Cílem kroužku Angličtina mírně pokročilí (dospělí) je rozvíjení aktivních mluvních i poslechových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatiky. Hlavní důraz je kladen na aktivní používání jazyka v praktických situacích, správnou výslovnost, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretaci, čtení a poslech autentických materiálů pro lepší porozumění mluvenému slovu, rozšíření slovní zásoby. Účastníci by měli získat základní představu o britské a americké kultuře, reáliích a zvycích.

Angličtina středně pokročilí

ÚT 16:00-16:55

Věk 12-14

1 500 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Cílem kroužku Angličtina středně pokročilí je rozvíjení aktivních mluvních i poslechových dovedností, rozšiřování slovní zásoby z minulých roků, procvičování gramatiky. Hlavní důraz je kladen na aktivní používání jazyka v praktických situacích, správnou výslovnost, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretaci, čtení a poslech autentických materiálů pro lepší porozumění mluvenému slovu. Účastníci by měli získat základní představu o britské a americké kultuře, reáliích a zvycích. Na kroužek účastníci potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

Angličtina začátečníci

ÚT 14:00-14:55

Věk 8-10

1 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Angličtina začátečníci je kroužek pro školáky, kteří již umí číst a psát, seznámili se se základy angličtiny a mají motivaci se v tomto jazyce dále rozvíjet. Cílem je procvičovat zejména komunikační dovednosti a prohlubovat dosavadní znalosti. Výuka je koncipována převážně formou her a aktivit. Důraz je kladen na skupinovou práci a praktické používání jazyka. Na kroužek děti potřebují psací potřeby, sešit a desky na pracovní materiály.

AnimaDraw

PO 16:00-17:25

Věk 10-18

3 600 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kresba v digitálním prostoru nabízí nezměrné možnosti tvorby. Kroužek animace a digitální kresby kombinuje právě tuto formu uměleckého vyjádření s grafickým designem, který budeme používat pro další zpracování našich projektů. Účastníci se nejen naučí technické aspekty digitálního kreslení, ale také se seznámí s vizuální kulturou a naučí se porozumět obrazům, které je v dnešním světě obklopují. Cílem kroužku je nejenom poskytnout dětem dovednosti v oblasti digitálního umění, ale také je podpořit k smysluplnému použití digitálních médií. Těšíme se na společnou cestu objevování světa digitálního umění a tvorby animací v našem kroužku!

Atletika - pohybová průprava 1

ČT 16:00-16:55

Věk 6-8

2 000 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Atletika je královnou sportu, která zahrnuje různorodé pohybové činnosti. Její velkou výhodou je všestrannost. Děti si osvojí pohybové aktivity jako je běh, skok, hod. Seznámí se s různými cvičebními pomůckami, se základy gymnastiky a míčových her. Výuka probíhá zábavnou formou - pomocí her, závodů a dalších aktivit. Na jaře a na podzim, za příznivého počasí, budeme sportovat venku. Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.

Atletika - pohybová průprava 2

ČT 17:00-18:25

Věk 9-12

2 400 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Atletika je královnou sportu, která zahrnuje různorodé pohybové činnosti. Její velkou výhodou je všestrannost. Děti si osvojí pohybové aktivity jako je běh, skok, hod. Seznámí se s různými cvičebními pomůckami, se základy gymnastiky a míčových her. Výuka probíhá zábavnou formou - pomocí her, závodů a dalších aktivit. Na jaře a na podzim, za příznivého počasí, budeme sportovat venku. Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.

Bojové sporty a sebeobrana 1

PO 16:00-16:55

Věk 6-10

2 800 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Výuka bojových sportů (kickbox, box, fighting, grappling, sebeobrana) i formou her. Tréninky jsou koncipovány jako všestranná sportovní průprava k rozvoji obecných pohybových a koordinačních dovedností dětí. Základy strečinku, lehkého posilování, obratnost, možné nácviky ve dvojicích.

Bojové sporty a sebeobrana 2

PO 17:00-17:55

Věk 10-13

2 800 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Výuka bojových sportů (kickbox, box, fighting, grappling, sebeobrana) i formou her. Tréninky jsou koncipovány jako všestranná sportovní průprava k rozvoji obecných pohybových a koordinačních dovedností dětí. Základy strečinku, lehkého posilování, obratnost, možné nácviky ve dvojicích.

Break dance

ÚT 17:30-18:25

Věk 10-18

2 200 Kč / rok

FZŠ Chodovická gymnastický sálek

Poslední 3 místa

Na Break dance se děti naučí základní taneční kroky a triky.Prohloubí koordinační schopnosti a zvýší kondici. Děti vystoupí na akci pořádané DDM Den dětí (1. 6. 2024). V případě potřeby kostýmů si je budou účastníci hradit sami, stejně tak startovné na soutěžích. Kroužek bude probíhat v FZŠ Chodovická - gymnastický sál.

Cirque du parc 2

ST 14:00-14:55

Věk 9-10

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které by se rády naučily základy akrobacie, chůze po slack-line, základy parkouru a žonglování. Výuka probíhá se zvýšeným důrazem na bezpečnost účastníků pod vedením zkušeného pedagoga s mnohaletou praxí v oboru. Místo konání: Park před DDM, taneční sál Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.

Cirque du parc 3

ST 15:00-16:25

Věk 10-13

2 100 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro děti, které by se rády rozvíjely své zkušenosti s akrobacií, chůzí po slack-line, parkourem a žonglováním. Zároveň si ukážeme i pár základních prvků bojových sportů (capoeira, escrima). Výuka probíhá se zvýšeným důrazem na bezpečnost účastníků pod vedením zkušeného pedagoga s mnohaletou praxí v oboru. Místo konání: Park před DDM, taneční sál Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.

Dobrodružná výtvarka

ČT 13:30-14:55

Věk 4-10

2 200 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Dobrodružná výtvarka pod vedením zkušené průvodkyně přiblíží vaše dítě světu umění. Prostřednictvím nejrůznějších uměleckých technik budeme pracovat s pestrou paletou materiálů a nástrojů. V kroužku je kladen důraz na individuální tvůrčí proces, který dává dětem prostor pro vyjádření jejich představ, prožitků a pocitů. Vjemy, zážitky a zkušenosti se stanou jedinečními a neopakovatelnými. Při umělecké tvorbě a výtvarné hře podpoříme rozvoj uměleckého potenciálu. Tak hurá za dobrodružstvím! Pracovní oblečení, jako zástěrka a nebo staré tričko. Do umění se musíme ponořit beze strachu ze zašpinění.

Flétna mírně pokročilí

PO 15:30-16:25

Věk 8-14

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen dětem, které v minulém roce navštěvovaly kroužek Flétna začátečníci, nebo dětem, které již zvládly základy hry a umí číst noty a hrát tóny v rozsahu c1-d2. Cílem kroužku je rozšířit si získané znalosti a hudební repertoár o složitější písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Na kroužek děti potřebují sopránovou zobcovou flétnu (nejlépe s opěrkou palce), desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy a psací potřeby (tužku, gumu, pastelky). S případnými dotazy se obracejte na vedoucí kroužku jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (1. 6. 2024).

Flétna začátečníci 2

ČT 16:00-16:55

Věk 7-10

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na zobcovou flétnu podle not. Kroužek je určen školákům, kteří již znají písmenka. Cílem kroužku je osvojit si správný postoj, držení zobcové flétny, správné dýchání (do břicha), nasazení tónu, prstovou techniku. Děti získají smysl pro rytmus. Postupně se naučí hrát 8 základních tónů a osvojí si i zápis a čtení not. Zahrají nejprve jednoduchá říkadla, později dětské a lidové písně. Místo konání: DDM učebna č. 5 Prosíme o zakoupení sopránové zobcové flétny s opěrkou palce (raději v hudebninách, flétny z hračkářství nedoporučujeme). Dále děti potřebují pastelky (7 barev: červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová) a desky A4 s nejméně 20 euroobaly na pracovní listy. S případnými dotazy se obracejte na vyučující jana.brichnacova@ddm-hp.cz. Na první hodině rádi přivítáme i rodiče. Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM u příležitosti Dne dětí (1. 6. 2024).

Florbal - kondice - mladší žáci

ČT 17:30-18:45

Věk 10-12

2 000 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s kroužkem Florbal - mladší žáci (ÚT 17.30-18.45 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - kondice - přípravka, elévové

ČT 16:15-17:30

Věk 6-9

2 000 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s tréninkem Florbal - přípravka, elévové (ÚT 16.15 - 17.30 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - kondice - starší žáci

ČT 18:45-20:00

Věk 13-14

2 000 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti, které chtějí všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s kroužkem Florbal - starší žáci (ÚT 18.45 - 20.00 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - mladší žáci

ÚT 17:30-18:45

Věk 10-12

3 400 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Přijímáme náhradníky

Děti se naučí základní florbalové dovednosti - střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku, hra. Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, basketbal. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s kroužkem Florbal kondice - mladší žáci (ČT 17.30-18.45 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - přípravka, elévové

ÚT 16:15-17:30

Věk 6-9

3 400 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Přijímáme náhradníky

Kroužek se zabývá výukou florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku, hra). Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, basketbal. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s kroužkem Florbal kondice - přípravka, elévové (ČT 16.15 - 17.30 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Florbal - starší žáci

ÚT 18:45-20:00

Věk 13-14

3 400 Kč / rok

FZŠ Chodovická velká tělocvična

Poslední 2 místa

Kroužek se zabývá výukou florbalu (střelba, přihrávky, hra brankáře, zpracování a vedení míčku, hra). Děti se seznámí nejen s florbalem, ale i jinými sporty - fotbal, házená, basketbal. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti děti využijí na pravidelných turnajích v průběhu florbalové sezony. Přihlášení je možné pouze společně s kroužkem Florbal kondice - starší žáci (ČT 18.45 - 20.00 hod). NOVÍ ZÁJEMCI SE INFORMUJTE U ONDŘEJE HAVLA ondrej.havel@ddm-hp.cz Místo konání: FZŠ Chodovická – velká tělocvična.

Francouzština konverzace pokročilí (dospělí)

ST 19:00-19:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je zaměřen zejména na poznání Francie jako cíle turistiky a gastronomie, seznámení se s místní literaturou a kulturou formou četby a poslechu lokální hudby. Kroužek akcentuje schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí, zabývá se rozšiřováním slovní zásoby z minulých let, dalším procvičováním gramatiky formou složitějších cvičení (testy radia RFI). Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, rodina, mezilidské vztahy, byt, domov, letní a zimní sporty apod. Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace.

Francouzština mírně pokročilí (dospělí)

ST 18:00-18:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Účastníci se seznámí s francouzským jazykem, hlavní důraz je kladen na výslovnost, základní gramatické pojmy, elementární fráze, porozumění mluvenému slovu a jednoduchému psanému textu. Učebnice Francouzština pro začátečníky (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA) - lekce 8.

Francouzština pokročilí (dospělí)

ÚT 19:00-20:25

Věk 18-99

5 400 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek Francouzština pokročilí (dospělí) se zaměřuje na schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí, rozšiřování slovní zásoby z minulých let formou četby, poslechu, další procvičování gramatiky prostřednictvím složitějších cvičení - učebnice Francouzština pro začátečníky (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA) - lekce 21. Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, rodina, mezilidské vztahy, byt, domov, letní a zimní sporty apod. Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace.

Francouzština středně pokročilí (dospělí)

ÚT 18:00-18:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Volno

Francouzština středně pokročilí (dospělí). Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, bydlení, nakupování, gastronomie, moje rodina, lidské tělo atd. Důraz je kladen na schopnost dorozumět se ve frankofonním prostředí. V gramatice zvládnutí dalších slovesných časů (imparfait). Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace. Účastníci by si měli rozšířit představu o francouzské kultuře, reáliích a zvycích. Učebnice Francouzština pro začátečníky lekce 19 (Marie Pravdová, vydavatelství LEDA).

Hokus Pokus 1

ÚT 16:00-16:55

Věk 7-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Baví vaše dítě objevovat, co úžasného dokáže věda? Pak z našeho kroužku bude nadšené. Pomocí zábavných experimentů si společně vyrobíme vlastní padák, stvoříme malou sopku, nebo dokonce celou galaxii. Umožněte dítěti hravou formou zjistit, jak fungují fyzikální a chemické zákony.

Hokus Pokus 2

ÚT 17:00-17:55

Věk 7-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Baví Vaše dítě objevovat, co úžasného dokáže věda? Pak z našeho kroužku bude nadšené. Pomocí zábavných experimentů si společně vyrobíme vlastní padák, stvoříme malou sopku, nebo dokonce celou galaxii. Umožněte dítěti hravou formou zjistit, jak fungují fyzikální a chemické zákony.

Inspiro

ST 15:00-16:25

Věk 7-13

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na výtvarné tvoření z různých výtvarných materiálů. Budeme tvořit podle návodů, ale i vlastních nápadů a návrhů. Seznámíme se s technikou pletení z pedigu, tvoření z kartonu, polymerové hmoty, skla, vlny. Použijeme přírodní materiály i materiály k recyklaci. Vyrábíme drobné předměty, dárky a šperky. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou účastníci odnášet domů.

Keramika 00 pro nejmenší

ST 12:30-13:25

Věk 4-6

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Keramická hlína je přírodní materiál určený nejen užitému umění, ale i k uměleckému vyjádření. Děti na kroužku proniknou do tajů a kouzel, které keramická hlína umí. Budeme spolu objevovat různé možnosti dekorování a glazování. Dostanou prostor pro svoje návrhy a umělecké projekty, zároveň budou motivováni i ke společné práci na určitá témata. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme pořídit si starší triko a kalhoty (nebo zástěra) a pracovní obuv, aby si účastníci neušpinili oblečení. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 01

PO 13:30-14:25

Věk 6-8

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 02

PO 14:30-15:55

Věk 9-10

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 03

PO 16:00-17:25

Věk 11-18

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování a točení na hrnčířském kruhu. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak dekorování výrobků - poléváním, máčením, glazováním a úpravou povrchu za použití engob a zatírání oxidu. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Děti pracují samostatně. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 04

ÚT 13:30-14:25

Věk 6-8

2 600 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 05

ÚT 14:30-15:55

Věk 9-10

2 800 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 06

ÚT 16:00-17:25

Věk 11-18

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování a točení na hrnčířském kruhu. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak dekorování výrobků - poléváním, máčením, glazováním a úpravou povrchu za použití engob a zatírání oxidu. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Děti pracují samostatně. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 07

ST 13:30-14:25

Věk 6-8

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 08

ST 14:30-15:55

Věk 9-10

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 09

ČT 13:30-14:25

Věk 6-8

2 600 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 10

ČT 14:30-15:55

Věk 9-10

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak točení na hrnčířském kruhu, dekorování, vytváření různých kachlů, plastik, a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání oxidy. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika 11

ČT 16:00-17:25

Věk 11-18

2 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se nebojí ušpinit. Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování a točení na hrnčířském kruhu. Naučíme se základním znalostem a řemeslným dovednostem jak při modelování z volné ruky, tak dekorování výrobků - poléváním, máčením, glazováním a úpravou povrchu za použití engob a zatírání oxidu. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Děti pracují samostatně. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika pro dospělé 1 - sudý týden

PO 18:00-19:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek nabízíme začátečníkům i pokročilým. Účastníci kroužku si volí vlastní témata, mohou je konzultovat se zkušeným pedagogem. Účastníci se naučí různé modelovací techniky, vyzkouší si různé povrchové úpravy jako je barvení engobami, zatírání oxidů nebo glazování. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Keramika pro dospělé 2 - lichý týden

PO 18:00-19:55

Věk 18-99

4 200 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek nabízíme začátečníkům i pokročilým. Účastníci kroužku si volí vlastní témata, mohou je konzultovat se zkušeným pedagogem. Účastníci se naučí různé modelovací techniky, vyzkouší si různé povrchové úpravy jako je barvení engobami, zatírání oxidů nebo glazování. Pracovní úbor: doporučujeme nosit si starší triko a kalhoty (nebo zástěru) a pracovní obuv. Pracovní úbor není možné skladovat v DDM.

Komiks

ÚT 16:00-17:25

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Děti seznámíme se specifiky komiksového žánru. Zábavnou formou se naučí, jak vytvořit vlastního hrdinu, kreslit komiksové bubliny i zvuky. Odhalí, jaká má komiks pravidla a jak se tvoří příběh. Postupnými kroky se dostanou od jednotlivých jednoduchých obrázků přes komiksové stripy až po rozsáhlejší kreslený příběh.

Korálková dílna

ÚT 14:30-15:55

Věk 8-13

2 400 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Nejen řemeslné zpracování korálků v originální šperky, ale také příběh korálků a šperků v historii člověka bude nedílnou součástí tvořivých setkání korálkové dílny. Cílem dílny je navázat spojení s materiálem, pochopit jeho možnosti v tvorbě, tvořit s vášní originální, osobní a jedinečné šperkařské kousky. Dítěti bude dána možnost používat jemné nástroje, pracovat s nejrůznějšími komponenty a hlavně s korálky, které představují jednu z nejkrásnějších řemeslných tradic v Čechách.

Kreativní studio

ČT 15:00-16:25

Věk 10-18

2 400 Kč / rok

DDM

Volno

Naše studio vám otevře dveře do světa umění jako do vzrušujícího příběhu, který formuje vaši vlastní identitu. V našem kroužku se společně ponoříme do uměleckého dobrodružství, které nám pomůže porozumět tvorbě umělců napříč historií. Budeme si povídat o umění, ale také zažívat ho přímo. Ve studiu budeme cestovat časem, nezůstaneme jen u starých mistrů, přeneseme se do digitálního světa a dokonce do světa filmu animace.

Kutil 1

PO 13:00-13:55

Věk 6-7

2 400 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Práce s nářadím je něco lákavého, avšak dětem se většinou bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku mají děti k dispozici zařízenou dílnu pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Účastníci se naučí pracovat s nářadím bezpečně, dokáží jej použít kreativně při práci se dřevem i při drobných opravách. Úklid dílny a zodpovědnost je nedílnou součásti práce kutila, i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kutil 2

PO 14:00-15:25

Věk 8-10

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Práce s nářadím je něco lákavého, avšak dětem se většinou bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku mají děti k dispozici zařízenou dílnu pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Účastníci se naučí pracovat s nářadím bezpečně, dokáží jej použít kreativně při práci se dřevem i při drobných opravách. Úklid dílny a zodpovědnost je nedílnou součásti práce kutila, i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kutil 3

PO 15:30-16:55

Věk 10-13

2 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Práce s nářadím je něco lákavého, avšak dětem se většinou bere z ruky, aby si neublížily. Na našem kroužku mají děti k dispozici zařízenou dílnu pro práci včetně nářadí, které jim přímo padne do ruky. Účastníci se naučí pracovat s nářadím bezpečně, dokáží jej použít kreativně při práci se dřevem i při drobných opravách. Také si budou časem moci sami navrhnout vlastní výrobky spolu s užitím plánků, příprav materiálu a nářadí. Úklid dílny a zodpovědnost je nedílnou součásti práce kutila, i to se u nás děti na kroužku naučí.

Kytara mírně pokročilí 1

ST 14:30-15:25

Věk 9-13

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Navazuje na kroužek Kytara začátečníci. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky. Nově se naučíme základní barré akordy, jednoduché vybrnkávání, durové a mollové stupnice z tabulatur a transpozici akordů. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu a intonace. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol : pro 1.-4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8. Já, písnička 3 (modrá) Já, písnička: Zpěvník pro žáky středních škol. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-03-6.

Kytara mírně pokročilí 2

ST 15:30-16:25

Věk 9-13

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Navazuje na kroužek Kytara začátečníci. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky. Nově se naučíme základní barré akordy, jednoduché vybrnkávání, durové a mollové stupnice z tabulatur a transpozici akordů. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu a intonace. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol : pro 1.-4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8. Já, písnička 3 (modrá) Já, písnička: Zpěvník pro žáky středních škol. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-03-6.

Kytara pokročilí

ÚT 18:00-18:55

Věk 12-18

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Navazuje na Kytara mírně pokročilí. Při hraní písní k táboráku a dle vlastního výběru budeme opakovat a zlepšovat techniky základních akordů a rytmiky spolu s durovými a mollovými stupnicemi dle tabulatur a upevněním transpozice akordů. Nově se naučíme pokročilejší akordy barré, pokročilejší vybrnkávání a práci s kvintovým (kvartovým) kruhem. Ve vyučování budou zařazeny základní techniky zpěvu. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti.

Kytara začátečníci 1

ÚT 14:00-14:55

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Kytaru, učebnice a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci z kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku kytary dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení p. Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz). UČEBNICE: Já, písnička 1 (zelená) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol pro 1. - 4. třídu. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-01-X. Já, písnička 2 (žlutá) JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 2., přeprac. vyd. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-02-8.

Letecký modelář

ST 17:00-18:25

Věk 10-15

2 500 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Na kroužku si účastníci vyrábí modely letadel. Učí se číst z plánů k sestavení letadla a chápat jeho funkčnost a zároveň si procvičují zručnost v řezání a lepení konstrukcí letadel. V rámci kroužku se učí létat s modely na trenažéru, ale i v plenéru. Modely letadel nad 300,- Kč si účastníci doplácí.

Malovánky 1

ÚT 13:00-13:55

Věk 5-9

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen všem tvořivým dětem od 5 do 9 let. Jeho hlavním cílem je děti hlouběji seznámit s různými formami výtvarného projevu jako možnosti sebevyjádření. Budeme kombinovat výtvarné a rukodělné aktivity - kreslení, malování, stříhání, lepení i otiskování. Namotivování příběhem nebo pohádkou budeme rozvíjet jemnou motoriku i vlastní fantazii a zároveň objevovat nové výtvarné techniky.

Malovánky 2

ST 13:30-14:25

Věk 5-9

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je určen všem tvořivým dětem od 5 do 9 let. Jeho hlavním cílem je děti hlouběji seznámit s různými formami výtvarného projevu jako možnosti sebevyjádření. Budeme kombinovat výtvarné a rukodělné aktivity - kreslení, malování, stříhání, lepení i otiskování. Namotivování příběhem nebo pohádkou budeme rozvíjet jemnou motoriku i vlastní fantazii a zároveň objevovat nové výtvarné techniky.

Mažoretky Iris

PO 15:00-16:25

Věk 8-14

2 000 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Mažoretky Iris je taneční kroužek určený pro pokročilejší dívky. Kroužek navazuje na Mažoretky Pomněnky. Dívky zdokonalí práci s hůlkou společně s těžšími tanečními kroky. V průběhu roku se zúčastní několika vystoupení/soutěží. Vystoupí také na Dni dětí 1. 6. 2024. V případě pořízení kostýmů si budou účastníci kostým hradit sami, stejně tak i případné startovného na soutěžích. V případě pořízení kostýmů si budou účastníci kostým hradit sami, stejně tak i případné startovného na soutěžích.

Mažoretky Pomněnky

PO 13:30-14:55

Věk 6-10

2 000 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Mažoretková skupina Pomněnky je taneční kroužek vhodný pro dívky - začátečnice. Výuka kroužku bude zaměřena na práci s twirling button (hůlka). Dívky si osvojí pochod a naučí se taneční variace společně s hůlkou. Částečně se seznámí se základy gymnastiky a tance. Své dovednosti předvedou na vystoupeních či případných soutěžích. Vystoupí na Dni dětí 1. 6. 2024. Startovné a případné pořízení kostýmů není zahrnuté v ceně kroužku. K výuce je potřeba twirling button (hůlka). Tu máme k zapůjčení v DDM. V případě pořízení vlastní, ji seženete zde: https://www.mazoretka.cz/. Své dovednosti předvedou na vystoupeních či případných soutěžích. Vystoupí na Dni dětí (3. 6. 2023). Startovné a případné pořízení kostýmů není zahrnuté v ceně kroužku. K výuce je potřeba twirling button (hůlka). Tu máme k zapůjčení v DDM. V případě pořízení vlastní, ji seženete zde: https://www.mazoretka.cz/.

Míčové hry

ČT 18:30-19:25

Věk 9-13

1 900 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které baví kolektivní sporty, a chtějí si osvojit větší množství pohybových dovedností. Seznámit se s míčem a míčovými hrami jako jsou volejbal, fotbal, házená, basketbal nebo softbal. Zvládnout techniku jednotlivých míčových sportů a naučit se jejich pravidla. Místo konání: ZŠ Ratibořická – velká tělocvična

MTV pokročilí

ÚT 16:00-17:25

Věk 10-18

1 900 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

MTV pokročilí navazuje na kroužek MTV začátečníci z minulého školního roku. Děti se seznámí se zajímavými, i když méně známými styly MTV dance. V hodinách budou děti pokračovat v prohlubování své schopnosti výrazu a projevu v tanci. Děti vystoupí na akci pořádané DDM Den dětí (1. 6. 2024). V případě potřeby pořízení kostýmů, si je budou děti hradit samy, stejně tak startovné na soutěžích. Kroužek bude probíhat v DDM - taneční sál.

Paletka 1

PO 14:00-15:15

Věk 5-8

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Na Paletce mají děti možnost objevovat výtvarné postupy a techniky. Hravě a zábavně si osvojují jemnou motoriku za použití dovedností jako je stříhání, vystřihování a lepení. Pronikají do všech technik a díky tomu si osvojují pozitivní zážitek z tvorby a získávají dovednosti k rozvoji. Učí se mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Paletka 2

PO 15:20-16:35

Věk 5-8

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Na Paletce mají děti možnost objevovat výtvarné postupy a techniky. Hravě a zábavně si osvojují jemnou motoriku za použití dovedností jako je stříhání, vystřihování a lepení. Pronikají do všech technik a díky tomu si osvojují pozitivní zážitek z tvorby a získávají dovednosti k rozvoji. Učí se mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Programování (nejen) hardwaru a IoT

PO 19:00-19:55

Věk 10-20

2 800 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Být programátorem je jedna z těch nejlepších pracovních pozic v IT na světě. A pochopitelně také jedna z těch nejlépe placených. Chceš se jednou stát programátorem? Tak si pojď „přičichnout“ k základům programování, ať zjistíš, zda je to pro tebe to pravé ořechové. V našem kroužku se nejprve seznámíme se základními programátorskými konstrukcemi, jako jsou například proměnné, cykly, podmínky či funkce, vysvětlíme si, jak fungují algoritmy a k čemu jsou dobré, a v neposlední řadě se podíváme i na programování minipočítače Arduino. Co všechno dokážeme? To je individuální. Bude hodně záležet na tom, co všechno už umíš, co všechno máš za sebou. Úplně na začátku budeme pracovat na papíře, ale velmi rychle přejdeme do programování aplikací s využitím MS Visual Studia a jazyka C#, kde se naučíme základy. No a pak už hurá do světa hardware, kde se seznámíme s Arduinem a zkusíme něco málo naprogramovat i s ním. V našem kroužku se nejprve seznámíme se základními programátorskými konstrukcemi, jako jsou například proměnné, cykly, podmínky či funkce, vysvětlíme si, jak fungují algoritmy a k čemu jsou dobré, a v neposlední řadě se podíváme i na programování minipočítače Arduino. Co všechno dokážeme? To je individuální. Bude hodně záležet na tom, co všechno už umíš, co všechno máš za sebou. Úplně na začátku budeme pracovat na papíře, ale velmi rychle přejdeme do programování aplikací s využitím MS Visual Studia a jazyka C#, kde se naučíme základy. No a pak už hurá do světa hardware, kde se seznámíme s Arduinem a zkusíme něco málo naprogramovat i s ním.

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ (5. třída)

ČT 17:30-18:55

Věk 10-12

1 350 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 5. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí učiva 5. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh a cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Nejvíce procvičovaná témata: pravopis, skloňování, časování, skladba, slovní zásoba, základní literární druhy a žánry. Výuka končí 25. 4. 2024.

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ (9. třída)

PO 17:30-18:55

Věk 14-16

1 350 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí učiva 9. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh a cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Nejvíce procvičovaná témata: porozumění textu, pravopis, skloňování, časování, větný rozbor, slovní zásoba, základní literární druhy a žánry. Výuka končí 22. 4. 2023.

Příprava k přijímacím zkouškám z M (5. třída)

ST 17:00-18:25

Věk 10-12

1 350 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro 5. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí a učiva 5. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh, cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Důraz na správné chápání a řešení slovních úloh. Nejvíce procvičovaná témata: slovní úlohy, převody, základní geometrické útvary, obvod, obsah. Výuka končí 24. 4. 2024.

Příprava k přijímacím zkouškám z M (9. třída)

ÚT 18:00-19:25

Věk 14-16

1 350 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Systematická příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro 9. ročníky ZŠ. Testování, následné společné opravování, vysvětlování a objasňování správného řešení, procvičování a opakování nejproblematičtějších témat. Prohlubování znalostí a učiva 9. ročníku. Pro snazší přechod na gymnaziální styl výuky se probírají i složitější verze příkladů, úloh, cvičení, která se nacházejí v ilustračních testech. Veškeré testování je založeno na společných státních přijímacích zkouškách na čtyřleté gymnázium (Cermat - oficiální tvorba všech přijímacích testů). Důraz na správné chápání a řešení slovních úloh. Nejvíce procvičovaná témata: slovní úlohy, převody, úpravy lomených výrazů, obvod, obsah, povrch, objem, posloupnosti a řady. Výuka končí 23. 4. 2024.

Příroda hrou

ST 14:30-15:55

Věk 6-12

1 900 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Chcete si hrát a přitom poznávat? Kroužek je určen všem zvídavým dětem se zájmem o přírodu. S pomocí deskových a mnoha dalších her se naučíme rozeznávat druhy zvířat i rostlin a dozvíme se zajímavosti o jejich životě. Budeme tvořit z přírodních i recyklovaných materiálů a naučíme se, jak se starat o zahradu. Přírodu budeme poznávat i při procházkách a hrách v blízkém okolí.

Přírodní kotlík

ST 17:30-18:55

Věk 10-18

2 900 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Přírodní kotlík je prostor, kde se setkáváme a společně objevujeme tajemství přírody. Během našich setkání budeme zkoumat různé přírodní ingredience, jako jsou bylinky, esenciální oleje a další skvělé látky, které můžeme použít k vytváření kouzelných lektvarů, vonných mýdel a svíček. Naučíme se základy přírodní kosmetiky a budeme objevovat různé recepty a techniky. Bude to jedinečná příležitost nejen rozvíjet svou kreativitu, ale také se seznámit s vlastnostmi přírodních surovin a jejich blahodárným vlivem na pokožku a mysl. Přidejte se k nám a objevujte kouzlo přírody prostřednictvím tvorby přírodní kosmetiky. Připravte se na dobrodružství, plné vůní a barev! Veškeré činnosti v kroužku budou prováděny pod dohledem zkušeného vedoucího a dodržovány budou nezbytné bezpečnostní postupy a hygienická opatření.

Robotika a umělá inteligence

PO 17:30-18:55

Věk 9-18

3 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zkuste najít člověka, kterého nikdy nenapadlo, jak by to bylo hezké, kdyby za něj některé věci udělal stroj – robot. Pojďme se naučit, jak robota sestavit a oživit. V kroužku pracujeme se sadami Lego Mindstorms EV3 a Lego education spike. Pro začátek se s nimi seznámíme sestavením a oživením robota krok za krokem dle návodu. Poté sestrojíme robota jen od pohledu, bez návodu, a oživíme jej svým vlastním kódem. No, a nakonec si navrhneme, sestrojíme a oživíme robota zcela vlastního!

Sloník Pavlík 1

ÚT 09:00-10:25

Věk 1-3

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Vítejte v kroužku plném hudby, pohybu, tanečků, výtvarných dobrodružství a zábavných her! Hlavním cílem je podporovat celkový rozvoj dětí. Skrze hudebně-pohybové aktivity a jednoduché tanečky budeme pracovat na jejich správném držení těla, koordinaci pohybů a zlepšování motorických dovedností. Během výtvarných činností děti budou objevovat svou kreativitu a rozvíjet jemnou motoriku. Ve Sloníkovi Pavlíkovi se také zaměřujeme na obohacení poznání dětí o světě kolem nás. Budeme společně poznávat barvy, zvířata, základní číslovky a jiné. Kroužek také podporuje zapojení dětí do kolektivu a umožňuje jim budovat sociální a hygienické návyky. Cílem celoročních setkávání bude, aby si každé dítě odneslo pozitivní zážitek z tvorby, cvičení a setkání s novými kamarády. Vytvoříme si prostředí, ve kterém se děti budou cítit podporovány, bezpečně a plné radosti. Kroužek bude probíhat ve volnočasovém klubu Prádelna.

Sloník Pavlík 2

ČT 09:00-10:25

Věk 1-3

2 000 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Vítejte v kroužku plném hudby, pohybu, tanečků, výtvarných dobrodružství a zábavných her! Hlavním cílem je podporovat celkový rozvoj dětí. Skrze hudebně-pohybové aktivity a jednoduché tanečky budeme pracovat na jejich správném držení těla, koordinaci pohybů a zlepšování motorických dovedností. Během výtvarných činností děti budou objevovat svou kreativitu a rozvíjet jemnou motoriku. Ve Sloníkovi Pavlíkovi se také zaměřujeme na obohacení poznání dětí o světě kolem nás. Budeme společně poznávat barvy, zvířata, základní číslovky a jiné. Kroužek také podporuje zapojení dětí do kolektivu a umožňuje jim budovat sociální a hygienické návyky. Cílem celoročních setkávání bude, aby si každé dítě odneslo pozitivní zážitek z tvorby, cvičení a setkání s novými kamarády. Vytvoříme si prostředí, ve kterém se děti budou cítit podporovány, bezpečně a plné radosti. Kroužek bude probíhat ve volnočasovém klubu Prádelna.

Sportovní střelba 1

ST 16:30-18:00

Věk 10-18

3 000 Kč / rok

ZŠ Chvaly

Poslední 3 místa

Účastníci se naučí zvládnout techniku sportovní disciplíny, manipulovat se vzduchovou zbraní a dalším vybavením, získají vztah ke sportovní střelbě. Budou také všestranně rozvíjet rychlostní, dynamické, silové a vytrvalostní schopnosti. Cílem je také osvojit si co největší množství pohybových dovedností a kompenzovat jednostranné zatížení. Místo konání: ZŠ Chvaly – tělocvična

Sportovní střelba 2

ČT 16:30-18:00

Věk 10-18

3 000 Kč / rok

ZŠ Chvaly

Přijímáme náhradníky

Účastníci se naučí zvládnout techniku sportovní disciplíny, manipulovat se vzduchovou zbraní a dalším vybavením, získají vztah ke sportovní střelbě. Budou také všestranně rozvíjet rychlostní, dynamické, silové a vytrvalostní schopnosti. Cílem je také osvojit si co největší množství pohybových dovedností a kompenzovat jednostranné zatížení. místo konání: ZŠ Chvaly – tělocvična

Step mírně pokročilí

ČT 16:00-17:25

Věk 10-15

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

V kroužku stepu se děti věnují rytmickému rozvoji, znalosti základních úderů a tradičních úderových vazeb. Naučíme se celosvětovou stepařskou hymnu Shim-Sham Shimmy. Budeme rozvíjet techniku uvolněného kotníku, důraz na rychlost, rytmičnost i preciznost pohybů. Vyzkoušíme si hru na tělo (bodypercussion). Dále se děti seznámí s náročnějšími stepařskými vazbami. Pro rodiče bude připraveno vánoční vystoupení a děti se představí na Dni dětí. Pokud vše půjde dobře, bude nás čekat i soutěž!

Stolní tenis 1 - začátečníci

ÚT 16:00-16:55

Věk 8-11

2 400 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen zejména pro děti, které nemají se stolním tenisem žádné nebo jen minimální zkušenosti. Naučí se pravidla hry a základní údery tak, aby byly schopné si s kamarády zahrát zápas, nebo si jen zapinkat. Vlastní pálka nutná. Místo konání: ZŠ Ratibořická – malý sálek

Stolní tenis 2

ÚT 17:00-17:55

Věk 12-14

2 400 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Obsazeno

Kroužek je určen zejména pro děti, které mají se stolním tenisem jen minimální zkušenosti. Naučí se pravidla hry a základní údery tak, aby byly schopné si s kamarády zahrát zápas, nebo si jen zapinkat. Vlastní pálka nutná. Místo konání: ZŠ Ratibořická – malý sálek

Stolní tenis 3

ÚT 18:00-18:55

Věk 14-16

2 400 Kč / rok

ZŠ Ratibořická

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen zejména pro děti, které již mají se stolním tenisem zkušenosti. Budou zlepšovat techniku podání a úderů. Vlastní pálka nutná. Místo konání: ZŠ Ratibořická – malý sálek

Street dance junioři

ST 16:00-16:55

Věk 10-14

2 000 Kč / rok

FZŠ Chodovická gymnastický sálek

Poslední místo!

Street dance, česky nazývaný jako pouliční tanec, je zastřešující pojem různých tanečních stylů, mezi které spadá např. Hip Hop, Funky či House dance. Tyto 20’ styly mají kořeny především v Americe a vznikaly doslova na ulici, či v tehdejších tanečních klubech. Už tedy pouze na samotnou historii a kulturu je tento tanec zajímavý a bohatý. Lekce jsou určeny mírně pokročilým tanečníkům, kteří mají s tancem již nějaké zkušenosti. Budeme se podrobněji věnovat taneční a pohybové průpravě, rozvíjet improvizaci a autentičnost každého tanečníka. Nedílnou součástí bude i celkový náhled do světa tance - pochopení jeho historie a vývoje umožní účastníkům vnímat tanec více komplexněji, než pouze jako pouhý pohyb těla. Během roku budeme trénovat choreografii, kterou účastníci předvedou na tanečních vystoupeních. Kroužek bude probíhat v FZŠ Chodovická - gymnastický sál.

Street dance přípravka

ÚT 14:30-15:25

Věk 6-9

1 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Street dance, česky nazývaný jako pouliční tanec, je zastřešující pojem různých tanečních stylů, mezi které spadá např. Hip Hop, Funky či House dance. Tyto 20’ styly mají kořeny především v Americe a vznikaly doslova na ulici, či v tehdejších tanečních klubech. Už tedy pouze na samotnou historii a kulturu je tento tanec zajímavý a bohatý. Na tanečních lekcí se děti nejdříve seznámí s úplnými základy - groove a bounce je neodmyslitelnou součástí každého dobrého tanečníka. Budeme se učit správnému vnímání rytmu v hudbě, která je velmi různorodá, proto si v ní každý najde něco, co ho bude bavit. Cíle kroužku: Zlepšení koordinace pohybů a rytmu u dětí. Rozvoj tělesného vnímání a pohybové inteligence. Zvýšení sebevědomí a sebeuvědomění u dětí. Získání základních dovedností v oblasti street dance. Během roku budeme připravovat choreografii, kterou děti předvedou na tanečních vystoupeních. Kroužek bude probíhat v DDM - taneční sál.

Survival - Zálesák

ČT 16:30-18:30

Věk 9-12

1 600 Kč / rok

DDM

Volno

Na kroužku se naučíme, jak přežít nejen v přírodě, ale i ve městě, a to zábavnou formou. Děti se za pěkného počasí přesouvají na kolech do lesa. Učí se poznávat přírodu. Náplní je také základní orientace v mapách, na vodě a nepřehledných místech za pomoci techniky či bez ní. Seznámíme se také se základními šiframi, šiframi ve výpočetní technice, Morseovou abecedou, uzlováním, KPZ, či s první pomocí. Děti se naučí, jak bojovat proti plynu, kouři, omamným látkám a chemikáliím. Děti si vyrobí ozdobné předměty amerických indiánů.V průběhu školního roku se uskuteční několik výletů do přírody. V termínu září - listopad, únor - červen se kroužek bude konat venku. Děti budou na kole vyrážet do přírody. Proto vás prosíme o toto vybavení: kompletně vybavené kolo (funkční brzdy, odrazky) - podmínka!, helma, oblečení do přírody, kvalitní obuv. V termínu listopad - únor se kroužek bude konat v čase v DDM, učebna č. 7.

Šperkařská dílna

ÚT 16:00-17:25

Věk 10-18

2 400 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Popisek na web Šperkařská dílna je prostor určený pro účastníky, kteří prošli kroužkem Korálková dílny. Budeme zde rozvíjet kreativitu v navrhování vlastních šperků. Vytvoříme si sadu šperků od návrhu po realizaci. V kroužku se počítá se samostatnou prací a s předchozími zkušenostmi s technickými postupy při výrobě šperků. Tak hurá do tajů české šperkařské historie a budoucnosti.

Taneční a pohybové hry Lukíno

ST 16:30-17:25

Věk 3-6

1 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Tanečně pohybový kroužek Lukíno nabízí otevřené dveře pro všechny děti věku 3 - 6 let, které se rády hýbou, baví se, smějou, a to vše v rytmu dětských, lidových i tanečních písní. Na lekcích se děti budou učit novým pohybům, hrám, tancům a společně si v přátelské atmosféře užijeme radost z pohybu. V průběhu tohoto kroužku se u dětí bude rozvíjet hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, spolupráce mezi dětmi, navazování kamarádských vztahů, respekt vůči druhému, rytmické cítění, senzomotorické vnímání a v neposlední řadě vnímání sebe sama při pohybu.

Trampolínky pro děti I.

ÚT 18:00-18:55

Věk 6-9

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zábavnou formou si děti osvojí základní i náročnější techniky poskoků na trampolíně. Děti, které kroužek navštěvovaly i v minulém školním roce, budou pracovat na zdokonalování provedení poskoků. Při výuce budeme zlepšovat fyzickou kondici pomocí běhu a skákání na rychlou hudbu či díky různým pohybovým hrám.

Trampolínky pro děti II.

ÚT 19:00-19:55

Věk 9-12

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zábavnou formou si děti osvojí základní i náročnější techniky poskoků na trampolíně. Děti, které kroužek navštěvovaly i v minulém školním roce, budou pracovat na zdokonalování provedení poskoků. Při výuce budeme zlepšovat fyzickou kondici pomocí běhu a skákání na rychlou hudbu či díky různým pohybovým hrám a posilovacím cvičením.

Turistický klub Lenochodi

ST 16:00-17:25

Věk 6-15

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Jezdíš rád na výlety? Zajímá tě turistika a geocaching? Kroužek je určen všem dětem, které rády chodí do přírody a chtějí se hravou formou naučit, jak se v ní neztratit. Seznámí se s mapou, buzolou i GPS navigací. Naučí se pravidla, jak se pohybovat jednotlivě i ve skupině, ať už při výletu do hor nebo při výpravě na řece. Dozvědí se, jak výlet naplánovat, i co si sbalit s sebou a jak řešit případné krizové situace. Zahrají si spoustu (nejen) orientačních her a prozkoumají i blízké okolí.

Tvorba a design www stránek pokročilí

ČT 15:30-16:55

Věk 10-18

2 600 Kč / rok

DDM

Volno

Už umíš základy HTML a CSS? A chceš se dozvědět víc o tom, jak vytvořit moderní stránku? Co stránka musí mít, aby byla pro uživatele přívětivá? Jak to funguje na straně serveru? Jak můžeš od uživatele získat data? A jak to všechno dát dohromady? Pak se přihlaš na kroužek. Pokud si nejsi jistý/á, jestli umíš dost na to, aby ses přihlásil/a, tak se můžeš zeptat na karel.simecek@ddm-hp.cz a probereme to spolu.

Tvorba počítačových her

PO 15:00-15:55

Věk 8-18

2 400 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek pro všechny kluky a holky, kteří by se rádi naučili vytvářet počítačové hry. Během roku si postupně představíme a vyzkoušíme jednotlivé herní žánry a podíváme se i na historický vývoj počítačových her. Základ práce v kroužku bude samostatná tvorba her ve stylu PacMan, Mario, Supaplex, Dyna a podobných v programu GameMaker. Pro účast na kroužku je vhodné zvládat základní ovládání počítače a práci se soubory, naopak není nutné rychle psát na klávesnici, protože GameMaker vyžaduje jen naprosté minimum textových příkazů. Věděli jste, že počítačové hry jsou tím hlavním důvodem, proč současné počítače vypadají a fungují, tak, jak je známe? Ne? Tak to pojďte zjistit.

Ukulele začátečníci 1

ST 15:30-16:25

Věk 8-12

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Ukulele (sopránové popř. koncertní) a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku ukulele dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz).

Ukulele začátečníci 2

ČT 14:00-14:55

Věk 6-8

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Na kroužku se naučíme naladit nástroj, hrát základní akordy a rytmiku spolu s doprovodným zpěvem. Budeme hrát hlavně písně k táboráku a dle vlastního výběru. Ukulele (sopránové popř. koncertní) a ladičku si účastníci nosí svoje. Vše bude upřesněno na 1. hodině, na kterou jsou zváni rodiče (popř. zákonní zástupci). Účastníci kroužku vystupují na akci pořádané DDM s názvem Den dětí (1. 6. 2024). DDM si vyhrazuje právo na přeřazení do jiného kroužku ukulele dle úrovně pokročilosti. V průběhu roku je přihlášení možné pouze po konzultaci s vedoucím hudebního oddělení Karlem Šimečkem (karel.simecek@ddm-hp.cz).

Umělecký přípravný ateliér

ČT 17:00-18:55

Věk 11-18

2 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

V kroužku se účastníci naučí kreslit u stojanu. Budou rozvíjet jejich umělecký talent skrze kreslení různorodých zátiší. Dále se naučí základní teorii barev a jejich míchání. Projdou si základy jako je geometrie a perspektiva a dojdou až k přenášení realistických obrázků na větší formáty. V případě, že se účastník bude hlásit na uměleckou školu, tak budeme společně pracovat na jeho systematické přípravě pro zdárné absolvování přijímacího řízení.

Vařečka

ČT 17:00-18:55

Věk 8-12

3 000 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Kroužek je určen pro všechny nadšence do vaření, kteří si rádi vyzkouší nové recepty, objevují nové chutě a sdílejí své zkušenosti s ostatními. Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti. Kroužek je otevřen všem, kteří mají chuť se učit a sdílet svou vášeň pro gastronomii. Budeme vás krok za krokem provázet a naučíme vás základní techniky i triky, které vám usnadní vaření. Vařečka je pestrou směsicí chutí a zábavy. Pracovní úbor: pohodlné oblečení, zástěru děti obdrží v kroužku

Všeobecná sportovní příprava

ÚT 16:30-17:25

Věk 4-6

1 900 Kč / rok

FZŠ Chodovická gymnastický sálek

Přijímáme náhradníky

Hledáte pro své děti první sportovní kroužek? Děti budou zábavným způsobem rozvíjet pohybové dovednosti - běh, skok, hod, chytání pomocí sportovně pohybových her. Budou zlepšovat pohybovou koordinaci využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). Hry budou základním stavebním kamenem veškerých činností. Seznámí se také se základy míčových her či gymnastiky. Důležitým faktorem bude i osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky. Místo konání: FZŠ Chodovická - gymnastický sál Na první hodině rádi přivítáme rodiče.

Vytvarné projekty

ČT 16:30-18:25

Věk 8-14

2 500 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je koncipován jako tvůrčí dílna, která nabízí účastníkům možnost rukodělně se vyřádit při výrobě věcí, pro které doma nemají prostor nebo prostředky. Na základě vlastních výtvarných činností se naučíme umět dobře zacházet s výtvarným materiálem. Součástí kroužku je práce jak s klasickým, tak i s recyklovatelným materiálem. Výrobky, které nejsou určeny na výzdobu a reprezentaci DDM, si mohou děti odnášet domů.

Výtvarný ateliér

PO 17:00-18:25

Věk 8-13

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Výtvarný ateliér je prostor pro všechny, kteří chtějí tvořit a vyrábět z různých materiálů. Účastníci zde pronikají do tajů umění a objevují společně s pedagogem jednoduché i složitější triky v tvoření. Na kroužku nahlédnou do pozadí různých uměleckých technik a postupů. Je zde prostor pro vlastní tvorbu, ale i společnou práci.

Youtubování, blogging a multimédia

ÚT 15:00-16:25

Věk 10-18

3 000 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na tvorbu videa, animace a blogu, které se účastníci naučí prezentovat jak osobně, tak v internetovém prostředí. Pracují celý rok v rámci projektů a tvoří si svůj vlastní blog popř. videoblog. Naučí se stříhat, editovat, mixovat atd. s různými editory zvuku, grafiky a videa. Kromě rozvoje estetiky a vyjadřovacích schopností je cílem kroužku vhodně argumentovat, reagovat, vnímat, interpretovat a formulovat názory své i svého okolí. Vybrané práce z minulých školních roků naleznete na www.ddm-hp.cz/prace-ucastniku.

Zamotaně zašitý čtvrtek

ČT 14:00-15:25

Věk 10-15

2 300 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Tradiční domácí ruční práce, které uměly naše babičky, jsou na módním trůnu. Objevíme kouzlo pletení, háčkování, vyšívání a také se seznámíme se šicím strojem. Společně pronikneme do tajů přízí a očko po očku nám pod rukama budou vznikat krásné projekty. Vyzkoušíme různé techniky, vzory, naučíme se číst návody, konstrukci střihů, údržbu šicího stroje a kombinovat všechny zmíněné techniky. Děti se můžou těšit na realizaci svých nápadů, různé tašky a drobnosti.

Zumba

ST 17:00-17:55

Věk 9-14

2 000 Kč / rok

FZŠ Chodovická gymnastický sálek

Poslední 2 místa

Zumba je taneční styl plný energie a chytlavé rytmické hudby. Kombinuje latinsko-americké tance, jako je např. salsa a reggaeton, spolu s aerobními pohyby. Hravou a zábavnou formou zapracují účastníci na své kondici a nabijí se pozitivní energií. Choreografie v tomto stylu nejsou složité na zapamatování, ale rytmus a tempo se každou chvíli mění, proto se rozhodně nudit nebudeme. Cíle kroužku: Zlepšení fyzičky a celkové kondice dětí. Rozvoj koordinace, rytmu a pohybové inteligence. Podpora zdravého životního stylu a vytvoření pozitivního vztahu k fyzické aktivitě. Zábavná a interaktivní forma tréninku. Během roku budeme připravovat choreografii, kterou účastníci předvedou na tanečních vystoupeních. Kroužek bude probíhat v FZŠ Chodovická - gymnastický sál.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.