Novinky

04.09.2019 Kroužky školní rok 2019/2020

Zde se se můžete podívat na přehledný seznam všech kroužků seřezený po dnech. Kroužky pro školní rok 2019/2020

Klientské centrum

VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 PRO NOVÉ ZÁJEMCE

Pokud máte zájem přihlásit se do kroužků, které ve školním roce 2019/2020 nabízíme a nevíte jak na to, postupujte prosím dle následujících kroků a proces registrace a přihlášení byste měli bez problémů zvládnout. V případě potíží volejte do kanceláře DDM tel.: 281 925 264, 605 700 772.

Krok 1 – registrace uživatele

V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele, který najdete zde: https://ddm-hp.iddm.cz/registrace, klikněte na „nový účet“, poté vyplňte svůj platný e-mail a heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Poté Vám na Váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již registrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

Krok 2 – aktualizace údajů účastníků nebo zadání nových účastníků

Jestliže už k nám některé Vaše děti chodily (případně vy sami), uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. přehledu účastníků. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu …). Jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální mailovou adresu. V takovém případě systém děti nedokáže k Vaší registraci přiřadit. Kontaktujte prosím kancelář DDM, abychom to dali do pořádku. Jste-li noví zájemci (nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

Krok 3 – výběr kroužku (akce nebo tábora) pro přihlášení

V menu vyberete položku kroužky (akce, tábory). Zobrazí se Vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne, či místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.
       
Krok 4 – přihláška

Nyní už zadáváte předběžnou přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí nebo na celý rok. Dále vyberte, zda bude Vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo s doprovodem. Vyplňte odpovídající typ školy (případně předškolní dítě, nebo dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka, a také na typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku Vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné, a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád domu dětí a mládeže najdete na webu DDM, popřípadě je k nahlédnutí na nástěnce v DDM. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek, a také stavu jejich úhrad.


Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete e-mailem informaci o jejím schválení, a také o vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z Vašeho klientského účtu (případně Vám ji můžeme vytisknout v kanceláři DDM). Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet DDM. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s Vaší přihláškou a budeme Vás považovat za dlužníky.
Přihlašování do kroužků na školní rok 2019/2020 bude spuštěné již od 1. června 2019. Během letních měsíců může dojít k doplnění nabídky kroužků, případně i k dalším změnám, na které bychom samozřejmě všechny přihlášené upozornili.