Kroužky

Klubíčko 3

Úterý 08:30:00 - 09:55:00 (týdně) - Fejtková Renata
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
1,5 - 3 let 850 / 850 * 1500 Učebna č.1319.09.2017

Pro maminky s dětmi od 1,5 roku. Zábava i vzdělání pro ty nejmenší ve společnosti svých maminek, nebo tatínků. Rozvoj pohybových aktivit , cvičení s pomůckami, správné držení těla, koordinace pohybu. Svět kolem nás - poznávání barev, zvířat, číslovek. Zapojení dětí do kolektivu - vzájemná spolupráce. Základy hudební nauky, rytmika (hudební nástroje). Vytváření sociálních návyků. Hygiena. Výtvarné činnosti.
Na kroužek dětem noste svačinku, pití, přezuvky a náhradní oblečení do výtvarky.
Maminky přezůvky s sebou.

Kroužek začíná 19. 9. 2017

Step (6-7let)

Úterý 13:00:00 - 13:55:00 (týdně) - Machová Anna
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
6 - 7 let 750 / 750 * 1300 Učebna č.1319.09.2017

Seznámení se se základními kroky stepu, držení těla, pracování s nárty a učení rytmu. Nácvik choreografie pro závěrečné vystoupení na Dni dětí 2. 6. 2018.
Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.
Děti si musí na krožek zakoupit stepařské boty, nejsou nutné na první hodinu. V kanceláři se případně zeptejte na boty použité.
Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.

Kroužek začíná 19. 9. 2017

Flétnička pro nejmenší

Úterý 13:00:00 - 13:45:00 (týdně) - Fejtková Renata
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
5 - 6 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.519.09.2017

Výuka hry na zobcovou flétnu bez not. Kroužek je určen předškolním dětem ve věku 5 až 6 let. Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů, proto na ni mohou hrát i velmi malé děti. Hra na flétnu působí příznivě na psychickou, ale i fyzickou stránku dítěte (doporučuje se například u dětí s výskytem astma). Zlepšuje se koncentrace, pozornost a tvořivost. Během výuky si děti zahrají také nejrůznější pohybové a taneční hry a vyzkouší si rytmická cvičení.
Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.
Prosím o zakoupení sopránové zobcové flétny.

Kroužek začíná 19. 9. 2017

Výtvarka pro nejmenší

Úterý 13:30:00 - 14:25:00 (týdně) - Volfová Hana
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
5 - 6 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.919.09.2017

Kroužek pro malé výtvarníky. Cílem je pozitivní zážitek z tvorby, rozšíření schopností a radost ze setkání s kamarády - společná tvorba, podporování spontánního výtvarného projevu. Základy malby, kresby, prostorová tvorba s papírem, přírodninami.
Je kladen důraz na prožitek s využíváním smyslů. Rozvíjení citu pro barvy.

Pracovní oblečení

Keramika 4

Úterý 13:45:00 - 15:10:00 (týdně) - Vančura Dan
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
6 - 8 let 1300 / 1300 * 2400 Učebna č.626.09.2017

Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování.
Děti se naučí dekorování výrobků, polévání, smáčení a glazování.
Dítě pracuje samostatně.


Pracovní oblečení

Step (8-10 let)

Úterý 14:00:00 - 14:55:00 (týdně) - Machová Anna
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
8 - 10 let 750 / 750 * 1300 Učebna č.1319.09.2017

Seznámení se se základními kroky stepu, držení těla, pracování s nárty a učení rytmu. Nácvik choreografie pro závěrečné vystoupení na Dni dětí 2. 6. 2018.
Na první hodině rádi přivítáme i rodiče.
Děti si musí na krožek zakoupit stepařské boty, nejsou nutné na první hodinu. V kanceláři se případně zeptejte na boty použité.

Kroužek začíná 19. 9. 2017

Tvorba počítačových her

Úterý 14:00:00 - 14:55:00 (týdně) - Mgr. Podzimek Jan
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
9 - 15 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.1019.09.2017

Cílem kroužku je seznámit žáky s žánry pc her a samostatnou tvorbou hry pomocí programu GameMaker. Žáci by též měli být schopni určit jaká hra je vhodná na rozvíjení logiky, jaká postřehu, atd. Součástí výuky bude upozornění na nebezpečí, jaké s sebou nese přílišné hraní PC her a sezení u PC. V rámci předmětu by si žáci měli být schopni sami vytvořit hry stylu PacMan, Mario, atd.


Hokus Pokus

Úterý 14:00:00 - 14:55:00 (týdně) - Šikutová Anežka
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
7 - 10 let 850 / 850 * 1500 Učebna č.519.09.2017

Kroužek je určen dětem se zájmem o vědu a experimenty. Děti se seznámí s fyzikálními a přírodními zákony formou zajímavých pokusů.


Kroužek začíná 22. 9. 2016

Youtubování, blogging a multimédia 3

Úterý 15:00:00 - 15:55:00 (týdně) - Mgr. Podzimek Jan
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
10 - 18 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.1019.09.2017

Hlavním cílem kroužku je seznámit účastníky obecně s tvorbou videa, animací a grafiky, které se zároveň naučí prezentovat jak osobně, tak v internetovém prostředí (např. Youtube, Instagram atd.). Účastníci se seznámí s prací úspěšných videobloggerů, naučí se pracovat s grafickými i herními editory, pořizovat, střihat a různě editovat video a především, jak danou práci prezentovat. Kromě rozvoje estetiky a vyjadřovacích schopností je cílem kroužku naučit vhodně argumentovat, reagovat, vnímat, interpretovat a formulovat názory své i svého okolí.

Moderní tanec pro nejmenší

Úterý 15:00:00 - 15:55:00 (týdně) - Hanušová Hana
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
6 - 8 let 750 / 750 * 1300 Učebna č.1321.09.2017

Kroužek je určen pro děti od 6 - 8 (9) let, které mají rády hudbu spojednou s pohybem. Moderní tanec, který je vzhledem ke své technické podobnosti přirovnáván k modernímu tanci a baletu. Do tance jsou vloženy taneční a gymnastické prvky.

Kroužek začíná 19. 9. 2017


Keramika 5

Úterý 15:15:00 - 16:40:00 (týdně) - Vančura Dan
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
8 - 10 let 1300 / 1300 * 2400 Učebna č.626.09.2017

Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování, točení na hrnčířském kruhu. Děti se naučí dekorování výrobků, polévání, smáčení a glazování. Dítě pracuje samostatně.

Pracovní oblečení

Toulavá bota

Úterý 15:15:00 - 16:40:00 (týdně) - Volfová Hana
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
8 - 14 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.519.09.2017

Kroužek pro zvídavé děti, které zajímá kam se dá jít na turistické výlety a co je v ČR zajímavého.
Toulavá bota je zavede do zajímavých míst naší vlasti, naučí se vyhledávat a orientovat v mapách, hledat spojení a plánovat trasu. Můžeme hledat kešky. Založí si deník nápadů a informací.
Kroužek se zaměřením na hry a sportovní aktivity venku a v klubovně, poznávání přírody a turistiky.
Děti hrají moderní i tradiční společenské hry, sportovní hry, luští hlavolamy, řeší kvízy.
Prohlubují si dovednosti v oblasti komunikace, soustředění, strategie a taktiky.
Výroba jednoduchých předmětů.
Podle možností využití okolí a hřiště.

Plánujeme výlety v termínech 14.10., 9.12. 2017 a 20.1., 7.4. a 9.6. 2018.
(Výlety nejsou započítány v ceně kroužku a uskuteční se při minimálním počtu 10 dětí)

Stolní tenis začátečníci

Úterý 16:00:00 - 16:55:00 (týdně) - Mgr. Měšťan Petr
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
7 - 9 let 1000 / 1000 * 1800 ZŠ R - malý sál19.09.2017

Cílem je zabezpečit pravidelné sportovní vyžití jeho členů, získání základních pravidel stolního tenisu, nácvik a zdokonalování herních činností, získání dovedností do hry a jejího dalšího využití v utkání. Hrajeme ve dvou soupeřících hráčích (dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (čtyřhra).Výtvarný atelier - kreativita

Úterý 16:15:00 - 17:40:00 (týdně) - Robová Lucie
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
7 - 10 let 1200 / 1200 * 2200 Učebna č.919.09.2017

Náplní kroužku je rozvíjet hravou formou výtvarné cítění, manuální zručnost a seberealizaci pomocí výtvarné tvorby.
Kroužek nabízí práci s různými materiály, zejména s papírem.
Budeme realizovat 3d objekty, kreslení, grafické techniky, práci s přírodninami, koláže, šablonové kresby, Kirigami, mail-art, malbu prsty, vytlačované reliéfy a další.
Budeme také pracovat s Fimo hmotou - tvorba broží, korálků a magnetek.
Děti si v kroužku vytvoří k umění vztah a rozvinou svoji fantazii.

Pracovní oblečení

Keramika 6

Úterý 16:45:00 - 18:10:00 (týdně) - Vančura Dan
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
10 - 18 let 1300 / 1300 * 2400 Učebna č.626.09.2017

Práce s keramickou hlínou v sobě zahrnuje sochařské a plastické modelování, točení na hrnčířském kruhu. Děti se naučí dekorování výrobků, polévání, smáčení a glazování.
Dítě pracuje samostatně.

Pracovní oblečení

Stolní tenis pokročilí

Úterý 17:00:00 - 17:55:00 (týdně) - Mgr. Měšťan Petr
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
10 - 11 let 1000 / 1000 * 1800 ZŠ R - malý sál19.09.2017

Cílem je zabezpečit pravidelné sportovní vyžití jeho členů, získání základních pravidel stolního tenisu, nácvik a zdokonalování herních činností, získání dovedností do hry a jejího dalšího využití v utkání. Hrajeme ve dvou soupeřících hráčích (dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (čtyřhra).

Robotika a umělá inteligence

Úterý 17:00:00 - 18:25:00 (týdně) - Mgr. Podzimek Jan
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
10 - 18 let 1100 / 1100 * 2000 Učebna č.1019.09.2017

Robotika zahrnuje nejen základní vědomosti z tohoto oboru, ale také vlastní návrh, zpracování a naprogramování funkčních robotů. K výuce je využita stavebnice Lego Mindstorms a Arduino, ale během kroužku si každý vyrobí několik vlastních modelů.

Florbal přípravka - kondiční trénink

Úterý 17:15:00 - 18:30:00 (týdně) - Bc. Kočí Jaroslav
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
7 - 10 let 800 / 800 * 1400 FZŠ Ch - velká tělocvična19.09.2017

Přihlášky dle talentových zkoušek - více informací u trenéra Bc J. Kočí

celková cena (pondělí + úterý) 2200,- platba pololetně/ 4000,- platba roční
Hlavním cílem je všestranně rozvíjet základní pohybové a koordinační schopnosti (respektovat při tom senzitivní období vývoje organizmu). Osvojit si co největší množství pohybových dovedností, Seznámit se nejenom s florbalem, ale i jinými sporty ( fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika). Zvládnout hlubší základy techniky a taktiky v dané sportovní disciplíně.
Vypěstovat kladný vztah ke sportu jako takovému a tak si vytvářet trvalý vztah k systematickému tréninku. Osvojovat si hlubší vědomosti o dané sportovní disciplíně – Florbal, pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti budeme pravidelně kontrolovat na turnajích v průběhu florbalové sezóny.

Vybavení vlastní na trénink i turnaje: florbalka, sálové boty, trenky, triko, dres + lahev s pitím.

Přihlášku na nábor naleznete na www.hpflorbal.cz

!!! Novinka - v letošním roce musí mít hráči, kteří se účastní turnajů, sportovní zdravotní prohlídku.!!! info viz www.hpflorbal.cz

V případě dotazů volejte trenérovi na mob: 775 31 32 81

Francouzština mírně pokročilí (dospělí)

Úterý 18:00:00 - 18:55:00 (týdně) - Ing. Jelínková Jana
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
18 - 99 let 1700 / 1700 * 3200 Učebna č.519.09.2017

10. lekce učebnice
Cílem kroužku Francouzština začátečníci (dospělí) je seznámení se s francouzským jazykem z rodiny jazyků románských. Hlavní důraz je kladen na výslovnost, základní gramatické pojmy, elementární fráze a časování pravidelných i nepravidelných sloves, které je nutnou podmínkou k zvládnutí základní konverzace v tomto jazyce. Učebnice si účastníci nosí svoje.

Učebnice:
PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky. 2. vyd. Voznice: Leda, 1995. ISBN 80-85927-10-1.

Pracovní sešit:
PRAVDOVÁ, Marie. Le français pour vous. 2. vyd. Praha: Leda, 1997. ISBN 80-85927-91-8.

Stolní tenis profi

Úterý 18:00:00 - 18:55:00 (týdně) - Mgr. Měšťan Petr
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
12 - 15 let 1000 / 1000 * 1800 ZŠ R - malý sál19.09.2017

Cílem je zabezpečit pravidelné sportovní vyžití jeho členů, získání znalostí základních pravidel stolního tenisu, nácvik a zdokonalování herních činností, získání dovedností do hry a jejího dalšího využití v utkání. Hrajeme ve dvou soupeřících hráčích (dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (čtyřhra). S možností zúčastnit se turnajů.

Umění a já + talent

Úterý 18:15:00 - 19:40:00 (týdně) - Robová Lucie
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
12 - 18 let 1200 / 1200 * 2200 Učebna č.919.09.2017

Jedná se o kroužek, kterého se mohou zúčastnit děti tvořivé i děti, které uvažují o studiu na střední škole s výtvarným zaměřením.
Zábavnou formou vysvětlit a prakticky vyzkoušet realistické i abstraktní práce.
Malba, kresba a grafika od zátiší k portrétu, výuka teorie barev, kompozice, perspektivy. Práce s nejrůznějšími technikami (křída, tuš, tempera, akvarel, linoryt).
Zadání úkolů bude postupně směřovat k vypracování výtvarných prací odpovídajících požadavkům talentových zkoušek. Vytvoření vlastního katalogu. Příprava k teoretickým přijímacím zkouškám pomocí přednášek z dějin umění s vizuálním doprovodem a názornými ukázkami výtvarných děl a stylů.
Návštěvy výstav a účast na soutěžích.

Florbal - mladší žáci, elévové

Úterý 18:30:00 - 20:00:00 (týdně) - Bc. Kočí Jaroslav
Kroužek je plný
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
11 - 12 let 1500 / 1500 * 2800 FZŠ Ch - velká tělocvična19.09.2017

Přihlášky dle talentových zkoušek - více informací u trenéra Bc. J. Kočí

Účast na florbalových turnajích podmíněna přihlášením na kondiční trénink: čtvrtek 16.00 -17.15 hod
celková cena (úterý + čtvrtek) 2300,- platba pololetně/ 4200,- platba roční

Hlavním cílem je všestranně rozvíjet základní pohybové a koordinační schopnosti (respektovat při tom senzitivní období vývoje organizmu). Osvojit si co největší množství pohybových dovedností, Seznámit se nejenom s florbalem, ale i jinými sporty ( fotbal, házená, gymnastika, basketbal, atletika). Zvládnout hlubší základy techniky a taktiky v dané sportovní disciplíně.
Vypěstovat kladný vztah ke sportu jako takovému a tak si vytvářet trvalý vztah k systematickému tréninku. Osvojovat si hlubší vědomosti o dané sportovní disciplíně – Florbal, pomocí klasických nebo moderních didaktických pomůcek. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti budeme pravidelně kontrolovat na turnajích v průběhu florbalové sezóny.

Vybavení vlastní na trénink i turnaje: florbalka, sálové boty, trenky, triko, dres + lahev s pitím.

Přihlášku na nábor naleznete na www.hpflorbal.cz

!!! Novinka - v letošním roce musí mít hráči, kteří se účastní turnajů, sportovní zdravotní prohlídku.!!! info viz www.hpflorbal.cz

V případě dotazů volejte trenérovi na mob: 775 31 32 81

Programování (nejen) hardwaru

Úterý 18:30:00 - 19:25:00 (týdně) - Mgr. Podzimek Jan
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
12 - 19 let 800 / 800 * 1400 Učebna č.1019.09.2017

Hlavním cílem tohoto kroužku je dát vědomostní základ koncepce programovacích jazyků a myšlení v lineárním programování. Seznámení s programovacími jazyky rodiny C a vhled do jiných možností zápisu algoritmu. V rámci hodin se žáci naučí pracovat v prostředí MS Visual Studio a MIT AppInventor 2, či jiným obdobným SW s podporou vývoje mobilních aplikací. Programování probíhá na robotické stavebnici Aruduino + Edushield. Kroužek je také zaměřen na praktické dovednosti, probíhá seminární formou s praktickými ukázkami na počítači. Žáci zde získají hlubší znalosti o vstupně-výstupních zařízeních, jako jsou tiskárny, myši, klávesnice, modemy atd. Žáci získají nadhled nad volbou jednotlivých periferií, pochopí řešení případných problémů s provozem a údržbou. Součástí kroužku bude samozřejmě i praktické sestavení PC, instalace operačního systému, připojení k síti atd.

Francouzština středně pokročilí (dospělí) 1

Úterý 19:00:00 - 20:25:00 (týdně) - Ing. Jelínková Jana
Volná místa
Věk Cena za pololetí Cena roční Učebna Datum zahájení
18 - 99 let 2100 / 2100 * 4000 Učebna č.519.09.2017

15. lekce učebnice
Slovní zásoba zaměřena na okruhy cestování, volný čas, bydlení, nakupování, gastronomie, moje rodina, lidské tělo...
V gramatice zvládnutí další slovesných časů (blízká budoucnost, minulý čas passé composé)
Konverzace na vybraná témata, porozumění složitějšímu textu a jeho interpretace
Studenti by si měli rozšířit získat představu o francouzské kultuře, reáliích a zvycích. Učebnice si účastníci nosí svoje.

Učebnice:
PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky. 2. vyd. Voznice: Leda, 1995. ISBN 80-85927-10-1.

Pracovní sešit:
PRAVDOVÁ, Marie. Le français pour vous. 2. vyd. Praha: Leda, 1997. ISBN 80-85927-91-8.